Menu

Jak jsou na tom nosorožci dvourozí s genetikou?


Nosorožci dvourozí (Diceros bicornis) jsou opět na samotném pokraji vymření. Během 20. století se početnost tohoto nosorožce, který dříve žil v téměř celé subsaharské Africe, snížila více než dvacetkrát. Od poloviny devadesátých let 20. století se díky intenzivní ochraně počet nosorožců dvourohých o něco zvýšil – na více než 5 tisíc jedinců v roce 2014. V posledních letech ale nosorožce dramaticky ohrožuje nárůst ceny rohů nosorožců, která na černém trhu činí více než 65 tisíc dolarů (více než 1,6 milionu Kč) za kilogram. Pytláci jsou proto nesmírně aktivní a zabijí ročně přes tisíc nosorožců. Populace nosorožců se hroutí, a jestli tento trend bude pokračovat dál, tak do dvaceti let nosorožci dvourozí kompletně zmizí.

Navzdory popularitě nosorožců dvourohých toho víme jen velmi málo o jejich evoluční historii a genetice populací. Přitom jsou takové poznatky kriticky významné pro snahy o záchranu těchto nosorožců. Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stal členem početného mezinárodního týmu, který prostudoval genetiku historických i moderních populací nosorožce dvourohého – na zatím největším a nejvíce reprezentativním vzorku těchto nosorožců, s jakým kdy odborníci pracovali.

 

Vědci zpracovali data o mitochondriální i jaderné DNA, a dospěli k názoru, že nosorožci dvourozí přišli o závratných 69 procent genetické pestrosti mitochondriální DNA, včetně těch evolučně nejstarších populací tohoto druhu. Dnes už neexistuje celá řada geneticky unikátních populací nosorožců, které žily v zemích jako je Nigérie, Kamerun, Čad, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Mosambik, Malawi nebo Angola. Na základě svých výsledků vědci vytipovali klíčové populace a skupiny nosorožců, na které je nutné zaměřit ochranářské úsilí. Zároveň navrhují kompletně přehodnotit současné postupy a priority ochrany tohoto výjimečného živočicha.

Moodley, Y., Russo, I.-R. M., Dalton, D. L., Kotzé, A., Muya, S., Haubensak, P., Bálint, B., Munimanda, G. K., Deimel, C., Setzer, A., Dicks, K., Herzig-Straschil, B., Kalthoff, D. C., Siegismund, H. R., Robovský, J., O’Donoghue, P., Bruford, M. W. 2017. Extinctions, genetic erosion and conservation options for the black rhinoceros (Diceros bicornis). Scientific Reports 7: 41417.

Kontakt: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. (JRobovsky@seznam.cz)