Menu

Jak nejlépe léčit nádory pomocí stimulace imunity?


Imunita je naše první linie obrany proti všemožným patogenům, které ohrožují naše zdraví a život. Lidský imunitní systém je důmyslný a leccos zvládne, není ale všemocný. Lékaři si už dávno všimli, že imunitu lze stimulovat pomocí méně nebezpečných patogenů. Na konci 18. století britský lékař Edward Jenner zavedl první moderní očkování, a už na konci devatenáctého století se lékaři rovněž pokoušeli stimulovat imunitu při léčbě nádorů pomocí zneškodněných patogenů nebo jejich součástí. Od té doby se imunoterapie rozvinula do podoby slibné léčby, která nám pomáhá v boji proti rakovině.

Jan Ženka z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy vyvíjí nový léčebný postup, který spočívá v navázání specifických látek na povrch nádorových buněk. Tyto látky pak lákají buňky imunitního systému, které se vrhnou na nádor a likvidují ho fagocytózou, tedy pohlcováním jeho buněk. Terapeutický účinek takového postupu dále vylepšuje použití látek, které  stimulují takzvané Toll-like receptory. Tyto receptory jsou vlastně proteiny, které se vyskytují na povrchu buněk imunity i některých dalších buněk, a slouží jako čidla na cizorodé molekuly.

 

Vědci hledali takové látky, které jednak silně působí na Toll-like receptory, a zároveň jsou bezpečné pro pacienty. Ženka s kolegy použili myši s melanomem B16-F10, které ve výzkumu slouží jako model lidského melanonu. Kvůli stimulaci fagocytózy navázali na povrch buněk melanomu řetězce polysacharidu mananu z buněčné stěny kvasinek. Po tomto „ochucení“ buněk nádoru otestovali celkem čtyři látky  stimulující Toll-like receptory: monofosforyl lipid A (MPLA) z bakteriálního endotoxinu, přípravky pro aktivaci imunitního systému imiquimod a resiquimod, a také teplem usmrcené bakterie Listeria monocytogenes.

Badatelé došli k závěru, že v terapii s navázáním polysacharidu mananu na povrch nádorových buněk nejlépe funguje přípravek resiquimod. Jeho použití výrazně omezuje růst nádorových buněk melanomu. Ženka a spol. svým výzkumem prokázali, že nám podobné imunoterapie s „ochucováním“ rakovinných buněk mohou významně pomoci proti nádorům.

Caisová, V.Vieru, A.Kumžáková, Z.Glaserová, S.Husníková, H., Vácová, N.Krejčová, G.Paďouková, L., Jochmanová, I., Wolf, K. I., Chmelař, J.Kopecký, J.Ženka, J. 2016. Innate immunity based cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. BMC Cancer 16: 940.

Kontakt: RNDr. Jan Ženka, CSc. (jzenka at gmail.com)