Menu

Jak početné jsou v půdě houby ze skupiny archeorhizomycetů?


Archeorhizomycety (Archaeorhizomycetes), donedávna neznámou skupinu vřeckovýtrusných hub na úrovni třídy, popsal teprve v roce 2011 tým, který vedla švédská mykoložka Anna Rosling z Uppsaly. Pro vědu byly známé od roku 2003, když je pod přezdívkou Soil Clone Group 1 objevili v tundře. Dlouho jsme je ale znali jenom jako sekvence DNA či RNA. Archeorhizomycety jsou zřejmě rozšířené po celém světě a rostou v půdě, často kolem kořenů dřevin. Vyskytují u kořenů jedlovců, smrků, borovic nebo například vřesů a jejich příbuzných.

Konkrétní ekologická role archeorhizomycet stále zůstává obestřená tajemstvím. První výzkumy naznačují, že to zřejmě nejsou patogenní houby a na druhé straně ani ektomykorhizní symbionti, kteří by úzce spolupracovali s hostitelskou dřevinou. Zatím ale není ani jasné, jak početné vlastně jsou archeorhizomycety v půdě. V literatuře se můžeme setkat s naprosto protichůdnými názory. Právě jejich početnost se rozhodl se svými kolegy prostudovat Michal Choma z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Pomocí detekce ribozomální RNA pro malou podjednotku ribozomu zkoumali početnost archeorhizomycet v celkem 11 různých půdách z celé Evropy.

 

Podle výsledků těchto analýz nejsou archeorhizomycety mezi houbami v půdě příliš hojné. Badatelé detekovali jejich RNA v průměru ve 2 procentech všech srovnatelných RNA v půdním vzorku. Maximální naměřená hodnota přitom byla 9,4 procenta z houbové RNA ve vzorku. Zároveň vyšlo najevo, že se archeorhizomycety často vyskytují společně se symbiotickými houbami ze skupiny glomeromykot, které jsou zodpovědné za takzvanou arbuskulární mykorhizu, což je nejčastější druh symbiózy vyšších rostlin.

Tato studie významně potvrzuje malou početnost archeorhizomycet ve společenstvech půdních hub. Přitom jde o ověření, které není závislé na DNA ani na zpracování vzorků metodou PCR, během níž může dojít ke zkreslení výsledků. Badatelé ale zároveň připomínají, že malá početnost ještě neznamená, že archeorhizomycety jsou v půdě bezvýznamné.

Choma, M.Bárta, J.Šantrůčková, H., Urich, T. 2017. Low abundance of Archaeorhizomycetes among fungi in soil metatranscriptomes. Scientific Reports 6: 38455.

Kontakt: Mgr. Michal Choma (chomic et email.cz)