Menu

Jak se mění vztahy mezi mravenci a rostlinami s nadmořskou výškou?


Přírodu do značné míry utvářejí složité vztahy mezi živočichy a rostlinami. V řadě případů jsou tyto vztahy navzájem prospěšné, mutualistické. Mezi nejznámější náležejí pozoruhodné vztahy mezi rostlinami a mravenci. Existují rostliny, které nabízejí mravencům vnitřní prostory k založení mraveniště a také zajímavou potravu v podobně nektaru nebo proteinových tělísek. Mravenci oproti tomu rostlinám poskytují ochranu před rozmanitými herbivory, likvidují konkurenční vegetaci, a také mohou rostliny zásobovat některými živinami ze svých výměšků. Leccos už o těchto vztazích víme, zdaleka to ale ještě není vše.

Nichola S. Plowman z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci se rozhodli zjistit, jak se tyto zajímavé vztahy rostlin a mravenců mění s nadmořskou výškou. K výzkumu si vybrali tropický les na Papui – Nové Guinei, kde studovali rostliny a jejich mravenčí obyvatele v nadmořských výškách od 700 do 1 600 metrů. Zajímalo je, jak se tyto vztahy mění s nadmořskou výškou, a jak se s nadmořskou výškou mění ochrana, kterou mravenci poskytují vybranému modelovému druhu rostliny, muškátovníku Myristica subalulata.

 

Badatelé došli k závěru, že ve vyšších nadmořských výškách je v pralese méně rostlin osídlených mravenci. Rovněž je tam méně druhů rostlin spolupracujících s mravenci i méně druhů samotných mravenců. Vztahy mezi rostlinami a mravenci jsou tam ve vyšších nadmořských výškách méně specializované. Sledované rostliny muškátovníky Myristica subalulata ve vyšších nadmořských výškách mravenci méně brání, a kvůli tomu také vzrůstá poškození rostlin herbivory. Příčinou je zřejmě hlavně nižší počet druhů mravenců, kteří jsou zde k dispozici. Výsledky ukazují, že s nárůstem nepříznivých vlivů prostředí ve vyšších nadmořských výškách se jemné předivo vztahů mezi rostlinami a mravenci rozpadá a tyto vztahy přestávají být pro obě zúčastněné strany výhodné.

Plowman, N. S., Hood, A. S. C., Moses, J.Redmond C.Novotný, V., Klimeš, P., Fayle, T. M. 2017. Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proceedings of Royal Society B 284: 20162564.

 Kontakt: MSc. Nichola S. Plowman (nichola.plowman at gmail.com)