Menu

Jak se slunéčku východnímu daří mezi domácími příbuznými?


Slunéčko východní (Harmonia axyridis) pochází z východní Asie. Je to dravý brouk, který spořádá množství menšího hmyzu, takže zaujal odborníky na biologický boj. V nedávné době ho záměrně rozšířili v severní a jižní Americe, Africe a také v Evropě, jako součást programů biologické kontroly nežádoucích druhů hmyzu. Slunéčka ale byla až příliš úspěšná a v posledních letech se lavinovitě šíří na další a další území. Často se to děje na úkor domácích druhů slunéček, kterým slunéčko východní konkuruje a často je i požírá.

Jaký má ale vlastně nově příchozí slunéčko vliv na domácí příbuzné? Ve snaze zjistit, jak slunéčko východní ovlivňuje společenstva místních slunéček, se Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR s mezinárodním týmem odborníků rozhodl prozkoumat slunéčka ve dvojicích vybraných měst ze tří evropských zemí. Výzkum probíhal v britských městech Wallingfordu a Oxfordu, ve slovenském Zvolenu a Levici, a rovněž v Praze a Českých Budějovicích v České republice. Badatelé se zaměřili na prostředí parků, okrajů hřišť a cest, kde sbírali slunéčka všech druhů na lípách, javorech a kopřivách.

 

Na zkoumaných místech objevili celkem 6056 slunéček, která náležela do 28 různých druhů. S přehledem nejčastějším sbíraným druhem bylo právě nepůvodní slunéčko východní. Nalezli jich 4 863, což představuje více než 80 procent všech zkoumaných slunéček. Výsledky studie potvrdily, že slunéčko východní dominuje nad původními druhy slunéček. Některá z původních slunéček, která jsou považovány za běžné druhy měst, byla objevena v nezvykle malých počtech – jako například slunéčko dvojtečné (Adalia bipunctata). Badatelé sledovali i vztah mezi množstvím mšic a výskytem slunéček. Ukázalo se, že nejvíce slunéček se nachází v místech se střední hustotou mšic. Slunéčka se vyhýbají místům, kde je mšic málo, a zároveň i těm, kde se mšice přemnožily, protože příliš početné populace mšic se mohou náhle zhroutit a slunéčka by byla bez potravy.

Viglášová, S., Nedvěd, O., Zach, P., Kulfan, J., Parák, M., Honěk, A., Martinková, Z., Roy, H. E, 2017. Species assemblages of ladybirds including the harlequin ladybird Harmonia axyridis: a comparison at large spatial scale in urban habitats. BioControl online 15. 2. 2017.

Kontakt: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (nedved et prf.jcu.cz)