Menu

Jak si konkuruje velký zloděj nektaru s malým opylovačem?


Zdroje v přírodě bývají nedostatkové a organismy si o ně obvykle více či méně konkurují. V současnosti existují dvě protichůdné hypotézy o tom, jak velikost těla živočichů souvisí s konkurencí o omezeně dostupné zdroje potravy. První z hypotéz předpokládá, že v konkurenci vítězí větší živočichové kvůli jejich výkonnějšímu krmení, druhá zase naopak považuje za úspěšnější menší živočichy, protože mají nižší potravní nároky.

Ve snaze přispět k řešení této otázky prozkoumala Eliška Padyšáková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také z Biologického centra a Karlovy univerzity se svými kolegy konkurenční vztah mezi dvěma nepříbuznými druhy živočichů, kteří se liší velikostí, způsobem přijímání potravy, energetickými nároky a také rolí v opylování rostlin. Badatelé pozorovali konkurenci pěvců strdimilů Cinnyris reichenowi a včel drvodělek Xylocopa caffra o nektar podrostovek Hypoestes aristata z čeledi paznehtníkovitých v kamerunských horách Bamenda Highlands. Strdimilové jsou přitom zloději nektaru a podrostovky neopylují, zatímco drvodělky jsou naopak klíčovými opylovači podrostovek.

 

Vědci zjistili, že menší energetické nároky a s nimi spojená schopnost využívat menší zdroje obecně vzato zvýhodňují menšího konkurenta, v tomto případě včely drvodělky. Na druhou stranu, strdimilové mají k dispozici několik triků, s jejichž pomocí si vylepšují postavení v tomto konkurenčním vztahu. Využívají například ke shánění nektaru i ty části dne, kdy jsou drvodělky neaktivní, dovedou pít nektar rychleji než drvodělky, a také sázejí na hrubou sílu. Agresivně útočí na drvodělky a brání před nimi podrostovky plné chutného nektaru.

Padyšáková, E.Okrouhlík, J., Brown, M., Bartoš, M., Janeček, Š. 2017. Asymmetric competition for nectar between a large nectar thief and a small pollinator: an energetic point of view. Oecologia online 30. 1. 2017.

Kontakt: RNDr. Eliška Padyšáková, Ph.D. (paddysek at gmail.com)