Menu

Jaké je společenstvo motýlů na plodech v nížinném tropickém lese?


Motýli představují významnou skupinu hmyzu, který se živí plody. Často se objevují i na ekonomicky významných plodinách a ovlivňují jejich produkci. Role těchto motýlů v tropických lesích ale zůstává z velké části neznámá. Výzkum motýlů v pralesech tropů se totiž obvykle omezuje na dospělce a motýli živící se plody bývají zkoumáni obvykle jenom v úzce vymezených taxonomických skupinách motýlů anebo hostitelských rostlin s plody, často jenom na jediném druhu plodů.

Kateřina Sam, Richard Čtvrtečka a Vojtěch Novotný z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR s mezinárodním týmem spolupracovníků prostudovali společenstvo motýlů živících se plody v nížinném pralese Papui Nové Guinei, v provincii Madang. Svůj výzkum prováděli jednak poblíž vesnic Baitabag, Mis a Ohu, kde je mozaika narušeného a nenarušeného pralesa, a pak u vesnice Wanang, kde je relativně málo narušený prales. Badatelé ve vytyčených územích pečlivě posbírali veškeré plody z rostlin i ze země pod nimi, které objevili. V těchto plodech pak nechali dovyvinout housenky motýlů po dobu 10 týdnů a dospělce pak co nejpřesněji taxonomicky určili.

Během experimentu se z housenky do dospělce vyvinulo 1 720 jedinců z plodů 326 druhů dřevin zkoumaného pralesa. Tito jedinci náleželi do celkem 122 druhů motýlů. Badatelé objevili housenky jenom na 171 druzích nasbíraných plodů, což představuje 52 procent. Motýli se dovyvinuli v průměru na 1 z 89 plodů a v jednom kilogramu plodů se dovyvinulo v průměru 1,01 jedince. Výsledky studie rovněž ukázaly, že motýli živící se plody pralesních dřevin nejsou příliš specializovaní. 69 procent objevených druhů motýlů se živilo plody rostlin více různých čeledí. Naopak monofágních druhů, tedy těch, které jsou vázané na jediný druh plodů, bylo objeveno pouhých 17 procent.

Motýli ve zkoumané oblasti nížinného pralesa obecně dávají přednost menším plodům s menšími semeny. Na plodech s velkými semeny se obvykle objevují housenky druhů, které jsou specializované na jeden nebo několik málo druhů hostitelských rostlin. Pozorovaný velmi nízký stupeň poškození semen plodů housenkami motýlů naznačuje, že motýli nehrají významnou roli v regulaci populací rostlin tropického lesa.

Sam, K., Čtvrtečka, R., Miller S. E., Rosati, M. E., Molem, K., Damas, K., Gewa, B., Novotný, V. 2017. Low host specificity and abundance of frugivorous lepidoptera in the lowland rain forests of Papua New Guinea. PLoS ONE 12: e0171843.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerinatvardikova at seznam.cz)