Menu

Jaké jsou strategie sladkovodních bakterií rodu Limnohabitans?


Bakterie rodu Limnohabitans jsou typickými představiteli bakterioplanktonu, tedy společenstev bakterií ve sladkých vodách. Odborníci se domnívají, že tyto bakterie hrají významnou úlohu v ekologických vztazích v rámci sladkovodních ekosystémů. Petr Znachor a Karel Šimek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR společně s dalšími kolegy sledovali ekologii a diverzitu různých populací bakterií rodu Limnohabitans ve sladkovodní nádrži Římov v jižních Čechách.

 

Badatelé k tomu využili hybridizační metodu Reverse Line Blot Hybridization (RLBH), pomocí které je možné detekovat příslušné bakterie v relativně krátkém čase a v poměrně velkém množství vzorků vody. Díky detekci různých populací bakterií rodu Limnohabitans mohli sledovat jejich výskyt v různých místech nádrže během sezóny. Ze změn složení společenstev těchto bakterií vědci odvodili, které typy bakterií Limnohabitans se chovají jako „generalisté“ a jsou v nádrži zastoupeny během celé sezóny, a které z nich představují „specialisty“, vyskytující se jenom někdy v průběhu sezóny.

Z výsledků studie rovněž vyplynulo, že na výskyt bakterií Limnohabitans v nádrži má zásadní vliv přítomnost některých dalších skupin organismů sladkovodního planktonu, zejména sinic, a bičíkovců skrytěnek, stejně jako složení zooplanktonu. Nejvyšší diverzitu bakterií rodu Limnohabitans badatelé zaznamenali v době jarního rozvoje řas v nádrži. Naopak nejnižší diverzita těchto bakterií v nádrži byla během letního rozvoje sinic. Diverzita sledovaných bakterií Limnohabitans rovněž vzrůstala směrem proti proudu a byla nejvyšší v místě, kde do nádrže Římov vtéká řeka Malše.

Jezberová, J., Jezbera, J., Znachor, P., Nedoma, J., Kasalický, V., Šimek, K. 2017. The Limnohabitans genus harbors generalistic and opportunistic subtypes: evidence from spatiotemporal succession in a canyon-shaped reservoir. Applied and Environmental Microbiology online 25. 8. 2017.

Kontakt: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (znachy at gmail.com)