Menu

Jaké jsou vztahy mezi květy a ptáky, co mají rádi nektar?


Někteří ptáci mají zálibu v nektaru. Asi nejznámější z nich jsou kolibříci (anglicky hummingbirds), kteří pocházejí z amerických kontinentů a jsou ze všech nektarožravých ptáků nejvíce specializování na tento pro ptáky zvláštní zdroj potravy. O něco méně jsou k tomuto způsobu života přizpůsobení strdimilové (anglicky sunbirds), pěvci, kteří žijí v tropech Afriky, Asie a Austrálie. Nejméně přizpůsobení jsou kystráčci (anglicky honeyeaters), rovněž pěvci, kteří pocházejí z Austrálie, Nové Guineje a okolního Tichomoří.

Ptáci milující nektar jsou na tuto stravu specializování v pořadí kolibříci – strdimilové – kystráčci. Odráží se ale míra specializovanosti i ve vztazích mezi ptáky a květy s nektarem? To se rozhodl zjistit početný mezinárodní tým vědců, jehož členem se stal i Jan Riegert z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Badatelé prozkoumali údaje o celkem 79 společenstvech kolibříků, 9 společenstvech strdimilů a 33 společenstvech kystráčků. Studovali v nich vztahy mezi ptáky a květy, společně s dalšími parametry prostředí, jako je druhová bohatost rostlin, tvar květů, geografická poloha společenstva nebo tvar terénu.

 

Autoři studie zjistili, že vztahy mezi kolibříky a květy jsou více specializované, nežli vztahy mezi kystráčky a květy. Strdimilů bylo zřejmě k dispozici málo, a ve vztazích ke květům se podobají jak kolibříkům, tak i kystráčkům. Výsledky výzkumu naznačují, že v měřítku celé planety existuje souvislost mezi mírou specializace vztahů ptáků s květy, specializací samotných ptáků a druhou bohatostí květů.

Zanata, T. B., Dalsgaard, B., Passos, F. C., Cotton, P. A., Roper, J. J., Maruyama, P. K., Fischer, E., Schleuning, M., Martín Gonzáles, A. M., Vizentin-Bugoni, J., Franklin, D. C., Abrahamczyk, S., Alárcon, R., Araujo, A. C., Araújo, F. P., De Azevedo-Junior, S. M., Baquero, A. C., Böhning-Gaese, K.,     Cartensen, D. W., Chupil, H., Coelho, A. G., Faria, R. R., Hořák, D., Ingversen, T. T., Janeček, Š., Kohler, G., Lara, C., Las-Casas, F. M. G., Lopes, A. V., Machado, A. O., Machado, C. G., Machado, I. C., Maglianesi, M. A., Malucelli, T. S., Mohd-Azlan, J., Moura, A. C., Oliveira, G. M., Oliveira, P. E., Ornelas, J. F., Riegert, J., Rodrigues, L. C., Rosero-Lasprilla, L., Rui, A. M., Sazima, M., Schmid, B., Sedláček, O., Timmermann, A., Vollstädt, M. G. R., Wang, Z., Watts, S., Rahbek, C., Varassin, I. G. 2017. Global patterns of interaction specialization in bird–flower networks. Journal of Biogeography 44: 1891-1910.

Kontakt: Mgr. Jan Riegert, Ph.D. (honza at riegert.cz).