Menu

Jaké jsou vztahy mezi rostlinami ve španělském pohoří Sierra Nevada?


Sierra Nevada je pozoruhodné pohoří v rozpálené Andalusii na jihu Španělska. V převážně břidlicovém pohoří je vyhlášena biosférická rezervace, a také národní park. Severní svahy Sierra Nevada jsou velmi vyprahlé, protože vlhký vzduch od Středozemního moře se nedostane přes pohoří. Nejvyšší vrchol Mulhacén dosahuje výšky 3 479 metrů nad mořem. V nadmořských výškách přes 3 tisíce metrů se drží sněhová pokrývka od konce října do poloviny května. Rozdíly teplot mezi vrcholy hor a nížinami ve stejný okamžik dosahují až 25 °C, takže tam lze za jediný den zažít léto i zimu.

Petr Macek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci sledovali výskyt rostlin na vybrané lokalitě pohoří Sierra Nevada, v nadmořské výšce 2 740 metrů. Zajímalo je, jestli znaky rostlin, kterými rostliny ovlivňují okolí, a znaky, jimiž rostliny reagují na podmínky prostředí, souvisejí se vzájemnými vztahy rostlin a jejich výskytem ve společenstvech.

 

Macek s kolegy se zaměřili na tři rostliny, které tvoří ve vysokohorské vegetaci nízké kompaktní trsy, „polštáře“ – písečnici Arenaria tetraquetra, jitrocel Plantago holosteum a trávu kostřavu Festuca indigesta. Zjišťovali, jaké prostředí tyto rostliny vytvářejí a jaké další rostliny v jejich trsech rostou. Výzkum prozradil, že každá ze tří „polštářových“ rostlin nabízí poněkud odlišné prostředí, a také hostí unikátní kombinaci dalších druhů rostlin. Rozmanitá nabídka „polštářových“ rostlin tak přispívá ke druhové pestrosti vysokohorských společenstev.

Schöb, C., Macek, P., Pistón, N., Kikvidze, Z., Pugnaire, F. I. 2017. A trait-based approach to understand the consequences of specific plant interactions for community structure. Journal of Vegetation Science 28: 696–704.

Kontakt: RNDr. Petr Macek, Ph.D. (maca at prf.jcu.cz)