Menu

Mikrořasy v extrémních půdních krustách Arktidy


V celé řadě extrémních prostředí, jako jsou pouště, polopouště, vysokohorské nebo polární oblasti, vytvářejí bakterie společně s řasami, houbami, lišejníky i rostlinami na povrchu půdy takzvané biologické půdní krusty. Tyto krusty zpevňují povrch půdy a zabraňují tím erozi. Zároveň se podílejí na tvorbě organické hmoty v půdě. Ve světě jsou důkladně prostudované biologické krusty z polopouští a pouští mírného pásu, arktické biologické půdní krusty jsou prozkoumané mnohem méně.

Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy shrnul současný stav poznatků o biologických půdních krustách v Arktidě, které jsou považované za jedno z nejvíce extrémních prostředí osídlených organismy na této planetě. Pro tyto půdní krusty jsou charakteristické nízké teploty a sucho, společně s častým narušováním krusty. To má značný vliv na chemické a fyzikální vlastnosti prostředí arktických krust.

 

Klíčovou roli v arktických půdních krustách hrají mikrořasy, tedy sinice společně s mikroskopickými druhy eukaryotních řas. Mikrořasy zde fungují jako primární producenti biomasy, také fixují vzdušný dusík a tím zvyšují jeho obsah v prostředí. Mikrořasy rovněž vylučují polysacharidy, které stmelují jednotlivé kousky půdy a zpevňují tím krusty. Podle Elstera a jeho kolegů jsou společenstva mikrořas arktických krust velmi biologicky pestré. Výzkum krust v Arktidě nabízí unikátní šanci prostudovat vliv prostředí na mikrobiální společenstva, která jsou prakticky bez lidského vlivu. Zároveň je to ale závod s časem, protože Arktida poslední dobou prochází změnami v důsledku postupujícího globálního oteplování.

Pushkareva, E., Johansen, J. R., Elster, J. 2016. A review of the ecology, ecophysiology and biodiversity of microalgae in Arctic soil crusts. Polar Biology 39: 2227–2240.

Kontakt: doc. Ing. Josef Elster CSc. (jelster at butbn.cas.cz)