Menu

Nový rod sinic Cyanomargarita pochází z poloostrova Kola a z Utahu


Sinice jsou jednobuněčné nebo vláknitě uspořádané bakterie, které mají k dispozici kyslíkovou fotosyntézu, tedy takový typ fotosyntézy, při němž vzniká kyslík. Jako bakterie mají sinice typické prokaryotní buňky, které jsou v porovnání s obvykle mnohem většími buňkami eukaryot poměrně jednoduché. Občas se stává, že vědci mezi nimi objeví takzvané kryptické druhy, které nelze na základě jejich vzhledu či struktury na první pohled odlišit.

Právě tohle se povedlo mezinárodnímu týmu odborníků na sinice, jehož členem byl i Jan Mareš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR. Nedávno se jim povedlo objevit dvě populace sinic, jednu z potoka u města Apatity na poloostrově Kola, druhou z vlhké zdi ve velké přírodní rezervaci Grand Staircase-Escalante National Monument v Utahu, které nelze na první pohled odlišit od sinic rodu Rivularia.

 

Jak napovídají místa jejich nálezu, tyto populace sinic pocházejí z velmi odlišného prostředí, a také se navzájem liší v detailech morfologie. Mareš s kolegy nicméně přečetli sekvence jejich genu pro 16S ribozomální RNA a genu pro rbcLX, provedli fylogenetickou analýzu a z výsledků analýzy zjistili, že populace sinic z poloostrova Kola a z Utahu tvoří jednu fylogenetickou skupinu. Jako celek se ale neřadí mezi druhy sinic rodu Rivularia, ani do jejich blízkého okolí. Proto badatelé pro tyto dvě populace vytvořili nový rod sinic, který pojmenovali Cyanomargarita. Sinice tohoto rodu, tedy C. melechinii z poloostrova Kola a C. calcarea z Utahu, jsou podle jejich názoru produktem konvergentní evoluce, při které na různé druhy působí podobné faktory prostředí a výsledkem pak jsou organismy, které vypadají velmi podobně, i když si nejsou blízce příbuzné.

Shalygin, S. Shalygina, R., Johansen, J. R., Pietrasiak, N., Berrendero, E., Bohunická, M., Mareš, J., Sheil, C. A. 2017. Cyanomargarita gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria): convergent evolution resulting in a cryptic genus. Journal of Phycology online 12. 4. 2017.

Kontakt: RNDr. Jan Mareš, Ph.D. (jan.mares at centrum.cz)