Menu

Podivuhodné hmyzomorky rodu Berwaldia z perlooček


Hmyzomorky nebo též mikrosporidie byly velmi dlouho považovány za podivné prvoky, tvořící charakteristické spory. Jsou velmi malé a mají i miniaturní a hodně redukované genomy. V mnoha ohledech jsou zvláštní a příliš se nepodobají ostatním skupinám eukaryotních organismů. S rozvojem metod molekulární biologie a fylogenetiky ale vědci dospěli k poněkud šokujícímu závěru, že podivní prvoci jsou ve skutečnosti velice podivné houby. Jejich postavení v systému organismů sice ještě není zcela pevné, ale podle všeho pocházejí z počátku evolučního stromu hub.

Hmyzomorky jsou jednobuněční paraziti všech hlavních skupin živočichů. Parazitují hlavně u hmyzu, ale vyvolávají také významná onemocnění například u korýšů nebo ryb. V některých případech hmyzomorky napadají parazity, například motolice, takže se stávají takzvanými hyperparazity (tj. parazity parazitů). Hmyzomorky mohou vzácně infikovat i člověka, pokud má zničený imunitní systém, jako u nemocných s AIDS. Vědci doposud popsali asi 1 500 druhů hmyzomorek, ale odhadují, že jich existuje více než jeden milion.

 

Jiří Vávra a Ivan Fiala z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR společně s dalšími kolegy prostudovali strukturu buněk, molekulární biologii i životní cykly dvou druhů hmyzomorek Berwaldia singularis a B. schaefernai, které parazitují u korýšů perlooček. Analýzy sekvencí ribozomální rDNA potvrdily, že skutečně jde o dva druhy rodu Berwaldia. Badatelé také zjistili, že zřejmě zatím neznáme kompletní životní cykly těchto dvou druhů. Během výzkumu rovněž popsali dva pravděpodobné nové druhy těchto mikrosporidií – Berwaldia hypodermica a Berwaldia nana.

Vávra, J., Hyliš, M., Fiala, I., Sacherová, V., Vossbrinck, C. R. 2017. Microsporidian genus Berwaldia (Opisthosporidia, Microsporidia), infecting daphnids (Crustacea, Branchiopoda): Biology, structure, molecular phylogeny and description of two new species. European Journal of Protistology 61: 1-12.

Kontakt: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (fiala at paru.cas.cz)