Menu

Podle čeho si vybírají půdu slepci v Izraeli?


Slepci jsou pozoruhodní podzemní hlodavci, kteří tráví téměř celý svůj život pod zemí, ve spletitých systémech chodeb, které si sami vyhrabávají. Jak jejich jméno napovídá, slepci jsou skutečně slepí, protože jejich beztak velmi malé oči překrývá kůže. Navzdory skrytému způsobu života se slepci stali zajímavými modelovými živočichy pro zoology, ať už jde o jejich biologii nebo evoluci.

U slepců můžeme pozorovat „v přímém přenosu“ vznik nových druhů, čili speciaci. Matěj Lövy, Jan Šklíba a Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stali součástí mezinárodního týmu, který detailně zkoumal proces vzniku nových druhů u slepců v izraelské Galilei. Ve zdejších horách se právě v této době od sebe oddělují různé populace slepce druhu Spalax galili, z nichž by časem mohly vzniknout nové druhy slepců.

 

Badatelé se zaměřili na to, jak se slepci v Galilei chovají v odlišných typech půdy. Slepci tu žijí buď v bazaltových půdách, nebo v rendzinách. Bazaltové půdy jsou těžší a tvrdší, mají vyšší hustotu a obsahují více potravy pro slepce. Experimenty se slepci pocházejícími z těchto půd ukázaly, že když je půda vlhká, tak slepci dávají přednost té půdě, ze které pocházejí. Zřejmě to souvisí s tím, že vlhkou půdu slepci lépe cítí. Specifický pach půdy podle všeho hraje významnou roli v období rozmnožování slepců. To, že slepci dávají přednost určitému typu půdy, přispívá k izolaci populací slepců a podporuje mechanismus vzniku nových druhů.

Lövy, M.Šklíba, J.Šumbera, R., Nevo, E. 2017. Soil preference in blind mole rats in an area of supposed sympatric speciation: do they choose the fertile or the familiar? Journal of Zoology online 17. 7. 2017.

Kontakt: Mgr. Matěj Lövy, Ph.D. (mates.lovy at gmail.com)