Menu

Zaniklé Komořanské jezero a klimatické události holocénu


V dnešní době je největší vodní plochou na území České republiky jihočeská vodní nádrž Lipno, která byla vybudována v padesátých letech 20. století. Lipnu se někdy dokonce přezdívá „české moře“. Ještě v 18. století jsme přitom měli jezero, které bylo s rozlohou téměř 56 kilometrů čtverečních podstatně větší než Lipno (48,7 kilometrů čtverečních). Bylo to Komořanské jezero v podhůří Krušných hor, v oblasti pod zámkem Jezeří.

Mělké průtočné jezero, napájené převážně řekou Bílinou, vzniklo na sklonku nejmladší doby ledové. V průběhu 19. století ale došlo k postupnému vysoušení jezera kvůli důlní těžbě, a také kvůli zdraví místních obyvatel, protože jezero obklopovaly močály. Na zmenšování plochy jezera se rovněž podílelo naplavování velkého množství sedimentů. Dnes je v místě bývalého jezera veliký povrchový důl. Dochovalé sedimenty Komořanského jezera se staly cenným zdrojem informací o krajině a lidském osídlení během dlouhých tisíců let. Nabízejí vrstvy uloženého materiálu s pylem, částmi rostlin, schránkami rozsivek nebo pakomáry.

 

Petra Houfková z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci se rozhodli pomocí pylového záznamu ze sedimentů Komořanského jezera rekonstruovat vývoj klimatu v průběhu holocénu, v období před 10 tisíci až 3,2 tisíci let. Výsledky jejich analýz dokládají, že rekonstruované klimatické změny, k nimž docházelo v oblasti Komořanského jezera, doprovázely také biologické změny v prostředí jezera. Významnou roli přitom hrály změny rozlohy jezera. K nejvýznamnějším klimatickým a ekologickým změnám v této oblasti došlo před 9,1 tisíci, 6,3 tisíci, 4,8 tisíci, 3,8 tisíci a 3,5 tisíci let. Období klimatického optima datovaného do 6,3-4,8 tisíce let před současností ukončila fáze kolapsu v krajině před 4,8 tisíci lety.

Houfková, P., Bešta, T.Bernardová, A., Vondrák, D., Pokorný, P., Novák, J. 2017. Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic. The Holocene online 16. 2. 2017.

Kontakt: Mgr. Petra Houfková (petra.houfkova at gmail.com)