Menu

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované na PřF JU

 

Habilitační řízení

Název oboru akreditován do
Biofyzika 31. 10. 2021
Botanika 1. 11. 2019
Ekologie 1. 11. 2019
Fyziologie živočichů 1. 11. 2019
Hydrobiologie 1. 11. 2019
Zoologie 1. 11. 2019
Parazitologie 1. 11. 2019
Molekulární a buněčná biologie a genetika   1. 11. 2019

Řízení ke jmenování profesorem

Název oboru akreditován do
Biofyzika 31. 10. 2021
Botanika 1. 11. 2019
Ekologie 1. 11. 2019
Hydrobiologie 1. 11. 2019
Zoologie 1. 11. 2019
Parazitologie 1. 11. 2019
Molekulární a buněčná biologie a genetika 1. 11. 2019