Akce pro veřejnost a CŽV

Přednášky pro SŠ

Odborníci z PřF přijedou přednášet přímo na Vaši školu. Nabízená témata rozšiřují informace z výuky či přinášejí detailnější zpracování konkrétních témat a vědeckých objevů.

Více info

Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.

Více info

MOLBIB

Molekulární biologie je moderní a rychle se rozvíjející disciplína. Studenti, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku metodám, které se v jejím rámci používají, mají šanci na této týdenní akci s názvem Molekulární biologie v Budějovicích (zkráceně MOLBIB).

Více info

Letní tábor s Přírodovědou

V letošním roce jsme pořádali první ročník letního tábora určeného pro žáky druhého stupně ZŠ a víceletých gymnázií, kteří mají zájem o přírodní vědy. Z ohlasů všech účastníků je zřejmé, že se první ročník vydařil, tábor tedy bude pokračovat dalšími ročníky a bude se konat vždy prvních čtrnáct dní v srpnu na táborové základně Hradce u Lipí.

Více info

Exkurze pro SŠ

Naši studenti a pedagogové pro Vás uspořádají exkurzi na vybrané téma (botanika, entomologie) ve Vámi vybrané lokalitě.

Více info