Menu

Akce pro veřejnost a CŽV

Přednášky pro SŠ

Odborníci z PřF přijedou přednášet přímo na Vaši školu. Nabízená témata rozšiřují informace z výuky či přinášejí detailnější zpracování konkrétních témat a vědeckých objevů.

Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.

Letní tábor s Přírodovědou

V roce 2018 proběhne již šestý ročník Letního tábora s Přírodovědou, tentokrát v termínu 22.7. - 3.8. V současné době je tábor již plně obsazen.

Příměstský tábor s Přírodovědou

V termínu 20. - 24. srpna 2018 proběhne již pátý ročník Příměstského tábora s Přírodovědou. V současné době je již kapacita tábora zcela naplněna.

Týden se současnou biologií

Jedná se o akci, které se účastní vítězové studentské soutěže, kterou vyhlašujeme každý rok na jaře na našem webu. Šestnáct nejlepších studentů středních škol z celé České republiky a někdy i Slovenska se pak pod vedením zkušených odborníků a pedagogů snaží zjistit, jak moderní biologové pracují a jaká témata a otázky ve svých výzkumech řeší.

MOLBIB

Molekulární biologie je moderní a rychle se rozvíjející disciplína. Studenti, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku metodám, které se v jejím rámci používají, mají šanci na této týdenní akci s názvem Molekulární biologie v Budějovicích (zkráceně MOLBIB).

Přírodovědný kroužek

Od začátku roku 2017 probíhá na Přírodovědecké fakultě kroužek pro děti od 8 do 12 let.

Exkurze pro SŠ

Naši studenti a pedagogové pro Vás uspořádají exkurzi na vybrané téma (botanika, entomologie) ve Vámi vybrané lokalitě.

Badatelský klub

Studenti z různých koutů republiky si mohli po dobu více než deseti měsíců vyzkoušet, jaké asi je vést svojí vlastní odbornou práci a to od prvotního nápadu, přes realizaci experimentů až po závěrečná shrnutí a vyhodnocování dat. To vše za odborného dohledu pedagogů a akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty JU.

Pro zájemce o SOČ

Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta v současné době spolupracuje se sedmi fakultními školami. Spolupráce probíhá na úrovni všech přírodovědných oborů, spočívá rovněž v odborných konzultacích s vědci z PřF. Učitelé a studenti z fakultních škol se pravidelně účastní akcí, které pořádáme pro všechny střední školy z ČR.