Veřejnost

Přírodověda.cz

Přednášky pro SŠ

Odborníci z PřF přijedou přednášet přímo na Vaši školu. Nabízená témata rozšiřují informace z výuky či přinášejí detailnější zpracování konkrétních témat a vědeckých objevů.

Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.

Přírodovědný kroužek

Od začátku roku 2017 probíhá na Přírodovědecké fakultě kroužek pro děti od 8 do 12 let.

MOLBIB

Molekulární biologie je moderní a rychle se rozvíjející disciplína. Studenti, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku metodám, které se v jejím rámci používají, mají šanci na této týdenní akci s názvem Molekulární biologie v Budějovicích (zkráceně MOLBIB).

Letní tábor s Přírodovědou

V létě 2018 proběhl již šestý ročník Letního tábora s Přírodovědou, tentokrát v termínu 22. 7. - 3. 8. 2018.

Příměstský tábor s Přírodovědou

V předposledním srpnovém týdnu proběhl již pátý ročník Příměstského tábora s Přírodovědou, kterého se zúčastnilo dvacet dětí ve věku od osmi do třinácti let.

Týden se současnou biologií

Jedná se o týdenní akci pro středoškolské studenty z ČR a SR.

Exkurze pro SŠ

Naši studenti a pedagogové pro Vás uspořádají exkurzi na vybrané téma (botanika, entomologie) ve Vámi vybrané lokalitě.

Badatelský klub

Studenti z různých koutů republiky si mohli po dobu více než deseti měsíců vyzkoušet, jaké asi je vést svojí vlastní odbornou práci a to od prvotního nápadu, přes realizaci experimentů až po závěrečná shrnutí a vyhodnocování dat. To vše za odborného dohledu pedagogů a akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty JU.

Pro zájemce o SOČ

Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta v současné době spolupracuje se sedmi fakultními školami. Spolupráce probíhá na úrovni všech přírodovědných oborů, spočívá rovněž v odborných konzultacích s vědci z PřF. Učitelé a studenti z fakultních škol se pravidelně účastní akcí, které pořádáme pro všechny střední školy z ČR.

Volné pracovní pozice