Fotosoutěž s Přírodovědeckou fakultou JU

Přírodovědecká fakulta JU vyhlašuje fotografickou soutěž pro žáky středních škol zaměřenou na životní prostředí kolem nás!


Hledejte ve svém okolí zajímavé biologické objekty, témata a přírodní scény, které chcete svému okolí prezentovat a to svým jedinečným způsobem. Po dobu deseti týdnů, bude PřF JU každý týden vyhlašovat prostřednictvím on-line kanálů jedno téma fotografie.


Podmínky fotosoutěže „Fotíme s Přírodovědeckou fakultou JU“.

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (dále jen PřF JU) zastoupená Propagačním oddělením.
 2. Soutěž je určena výhradně pro studenty středních škol a víceletých gymnázií.
 3. Každá fotografie zaslaná do soutěže musí být opatřena popiskem:
 • den a místo pořízení (např. 20. 5. 2021, České Budějovice, park Na Sadech)
 • fotografie musí být pořízena v průběhu trvání soutěže
 • jméno a příjmení autora snímku.
 • použitá technika (mobil, kompaktní fotoaparát, zrcadlovka..)

 1. Zasláním fotografie souhlasíte s úplným zněním pravidel této soutěže a potvrzujete, že jste autorem fotografie a jejím zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob.

 2. Trvání soutěže:
 1. Soutěž je rozdělena na 10 tematických okruhů zaměřených na přírodu a ekologii:

 2. Fotografie do soutěže se zasílají následujícím způsobem:
 • do komentáře pod příspěvek s aktuálním tématem k fotosoutěži nahrajte svou soutěžní fotografii s popiskem dle bodu 2 podmínek soutěže a doplňte hashtagem #fotimesprf
 • nebo fotografii s popiskem dle bodu 2 zašlete na email: bartov11@prf.jcu.cz. Takto zaslaná fotografie bude zveřejněna na facebookových stránkách.

 1. Maximální počet zaslaných fotografií jedním autorem je omezený na 1 kus/1 tematický okruh.

 2. Využití fotografií a GDPR:
 • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity si vyhrazuje právo s přihlášenými fotografiemi volně, časově neomezeně a bezplatně disponovat, včetně využití pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavování, využití v propagačních materiálech aj. a upravovat jejich obsah, např. umístěním loga PřF JU. Každý soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami a dále souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení společně s užitou fotografií.

  Nezletilý účastník soutěže je zastoupen zákonným zástupcem.

Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů PřF JU souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pouze v souvislosti s touto fotosoutěží.

 1. Výběr vítězných fotografií a výhry:
 • Autoři 10 nejvíce lajkovaných fotkek na síti Facebook obdrží cenu v podobě Coffe Table Book (fotoknihy).
 • Autora fotografie s absolutně největším počtem lajků PřF JU ocení cenou v podobě Coffee Table Book (fotoknihy) a fotoobrazu své fotografie. Dojde-li ke shodnému počtu lajků u více fotografií, bude z nich PřF JU vybírat losem.

Porota složená ze zástupců PřF JU vybere jednu fotografii, jejíž autor získá hlavní cenu v podobě Coffee Table Book (fotoknihy) a fotoobrazu své fotografie.

 • PřFJU si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, nebo výherce nevyhlásit, nebo kdykoli změnit pravidla soutěže, a to bez povinnosti odškodnění již zapojených soutěžících.
 • Ceny není možné právně vymá PřF JU nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vítěze kontaktovat na základě poskytnutých kontaktů. PřF JU není povinna poskytovat nevýherním soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní fotografie nepovažuje za výherní.

 1. Předání výhry:
 • výherce bude kontaktován prostřednictvím sociální sítě zasláním soukromé zprávy nebo emailem. Výhra bude následně zaslána na adresu v ČR uvedenou výhercem, nebo bude předána osobně na adrese sídla Přírodovědecké fakulty JU: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že PřF JU nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci.
Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry.
Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.