Týden se současnou biologií

Jedná se o týdenní akci pro středoškolské studenty z ČR a SR.


Od pondělí do pátku si studenti během praktických úloh vyzkouší práci v terénu, v laboratoři i na počítači. Program úloh je doplněn o přednášky, promítání filmů či hry. Takovým malým bonusem k celé akci je komentovaná prohlídka vybrané zoologické zahrady, které se účastní studenti i organizátoři Týdne. Celý pobyt na Týdnu hradí studentů PřF JU.

Reportáž z Týdne se současnou biologií 2018

V týdnu od 3. do 7. září 2018 přivítala Přírodovědecká fakulta JU 16 středoškolských studentů z celé České republiky na oblíbené akci Týden se současnou biologií, v rámci které byl pro ně připraven zajímavý program jak v terénu, tak v posluchárnách a laboratořích fakulty.

V pondělí v devět hodin bylo po krátkém organizačním úvodu jako první na programu přednáška a cvičení Pavla Soukupa se zajímavým názvem Přistižen při činu: když pozorování pomáhá vybrat ideální model predace. Studenti společnou úvahou navrhli behaviorální pokus pro odhalení záhady, který model je správný. Stačilo jim prosté pozorování přírody.  Ekologie totiž, jako každá moderní biologická věda, spoléhá na pokročilé statistické metody. Model jako zjednodušení reality však může vést ke konkurenčním vysvětlením.

  

Po obědě v univerzitní menze se pak účastníci přesunuli do počítačové učebny v budově B na přednášku a cvičení věnující se moderní bioakustice. V teoretické části si vyslechli přednášku, která je seznámila se základními okruhy výzkumu, a v praktické části vypracovali tři úlohy, během nichž si vyzkoušeli jak práci s vlastním hlasem, tak analýzu nahrávek ptáků. Praktické úlohy zpracovávali na počítači pomocí programů Praat a Audacity.

  

Celý den byl zakončen společným posezením ve studentském klubu Kampa, kde si studenti mohli vzájemně sdělit první dojmy, a také si trochu zasoutěžit v šedesáti - otázkovém kvízu. Pro vítězný tým byly připraveny drobné ceny.

Přestože úterní počasí nebylo zcela ideální pro práci v terénu, vydala se skupina na exkurzi k Přírodní památce Tůně u Špačků a ramen Malše, kde jim Tomáš Hauer demonstroval odběr algologických vzorků, který si mohli studenti poté sami vyzkoušet. Odpoledne pak nalovené vzorky v laboratoři zkoumali pod mikroskopem a určovali, o jaké druhy organismů se jedná.

      

Do konce tohoto dne si účastníci vyslechli ještě dvě zajímavé přednášky. První zaměřenou na ornitologii, kde se dozvěděli zajímavosti ze života některých našich opeřenců a večer zakončila Michaela Syrová s výpravným povídáním o své cestě na Svalbard, kde se letos v létě věnovala na terénní stanici Josefa Svobody svému výzkumu.

Ve středu se obloha již projasnila a naši výpravu čekala komentovaná prohlídka Zoo Ohrada v nedaleké Hluboké nad Vltavou, která je zaměřena primárně na zvířata žijící v palearktické zoogeografické oblasti, zejména v její evropské části a v České republice. V Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství Zemědělského muzea v zámku Ohrada se studentům věnovali kurátoři Mgr. Marie Voldřichová a Ing. Miroslav Čeněk.

Po celodenním výletu mimo areál fakulty pak studenti nahlédli pod pokličku epigenetiky a buněčné identity prostřednictvím přednášky s Ivou Mozgovou.

     

Následující den strávili účastníci pro změnu v laboratoři a vyzkoušeli si určování pohlaví pomocí PCR reakce. Izolovali si vlastní buňky bukální sliznice, které následně podrobily reakci a její produkty separovali na agarózovém gelu. Večer si pak pověděli něco společně s Janem Zrzavým o fosilních organismech.

    

Týden zakončilo povídání Václava Hypši o molekulární fylogenetice, kde si zároveň studenti mohli na několika praktických příkladech vyzkoušet práci s genovými databázemi.

V případě dotazů k této akci kontaktujte Veroniku Hynkovou (vhynkova@prf.jcu.cz).