Menu

Týden se současnou biologií

Jedná se o akci, které se účastní vítězové studentské soutěže, kterou vyhlašujeme každý rok na jaře na našem webu. Šestnáct nejlepších studentů středních škol z celé České republiky a někdy i Slovenska se pak pod vedením zkušených odborníků a pedagogů snaží zjistit, jak moderní biologové pracují a jaká témata a otázky ve svých výzkumech řeší.


Od pondělí do pátku si studenti během praktických úloh vyzkouší práci v terénu, v laboratoři i na počítači. Program úloh je doplněn o přednášky, promítání filmů či hry. Takovým malým bonusem k celé akci je komentovaná prohlídka vybrané zoologické zahrady, které se účastní studenti i organizátoři Týdne. Celý pobyt na Týdnu hradí studentů PřF JU.

Reportáž z Týdne se současnou biologií 2017

V prvním zářijovém týdnu přivítala Přírodovědecká fakulta JU 16 středoškolských studentů z celé České republiky na oblíbené akci Týden se současnou biologií, v rámci které byl pro studenty připraven zajímavý program jak v terénu, tak v posluchárnách a laboratořích fakulty.

V pondělí jsme po krátkém organizačním úvodu zahájili program přednáškou Pavla Dudy na téma Jak číst stromy života a po obědě se studenti přesunuli do laboratoře, kde si vyzkoušeli lokalizaci určitého úseku DNA přímo na chromosomech samic zavíječe moučného (Ephestia kuehniella) metodou Fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Večer byl ve znamení PubQuizu v Domě u Beránka, kde měli studenti možnost se navzájem trochu poznat, popovídat si, a také si trochu zasoutěžit v šedesáti otázkovém kvízu.

   

V úterý ráno vyrazili účastníci do terénu do okolí přírodní památky Tůně u Špačků a ramen Malše, kde spolu s Josefem Juráněm sbírali vzorky sinic a řas, které následně mikroskopovali a popisovali. Později odpoledne a večer byly na programu dvě zajímavé přednášky Petra Čapka o odtávání permafrostu a Jan Zrzavý mluvil o vymírání druhů.

Ve středu nahlédli studenti pod pokličku ornitologického výzkumu s Radkou Piálkovou a Michaelou Syrovou. Vyzkoušeli si odchyt a manipulaci s opeřenci, a také se dozvěděli, proč a jak se ptáci kroužkují. Zároveň měli také možnost vidět odběr vzorku krve jak z nohy, tak z křídla sýkory a příslušné vzorky si poté připravili v laboratoři pro úlohu na další den. Večer se mohli alespoň prostřednictvím přednášky vypravit na Papuu Novou Guineu, kde má naše fakulta terénní výzkumnou stanici. O specifikách tamního výzkumu povyprávěla Kateřina Sam, která v dané oblasti zkoumá potravní vztahy mezi hmyzožravými ptáky a hmyzem.

   

Ve čtvrtek ráno přišli na řadu krevní vzorky získané předešlého dne, ze kterých účastníci určovali pohlaví odchycených ptáků. Po obědě pak následovalo vyčerpávající přednáškové odpoledne na zajímavá témata jako elektronová mikroskopie nebo Jak pochopit Šumavu. Den zakončili přednáškou o rypoších a prohlídkou fakultních chovů, kde tyto africké podzemní savce chováme.

  

V pátek se celá skupina spolu s Janem Robovským vypravila na celodenní exkurzi do plzeňské zoologické zahrady. Mohli tak nahlédnout např. do zázemí pavilonu chovu nosorožců indických, které v současné době chová pouze plzeňská zoo. Celý program byl zakončen sobotní výpravou do světa hmyzu s Alešem Bezděkem.

V případě dotazů k této akci kontaktujte RNDr. Marii Hanzalovou (mhanzalova@prf.jcu.cz).