Menu

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu získali autoři knihy Mokřady - Ekologie, ochrana a udržitelné využívání


V pondělí 25. června 2018 byly  Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových uděleny letošní Literární ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. V oblasti věd o živé přírodě byla tato cena v letošním roce udělena prof. Haně Čížkové, CSc., Mgr. Libuši Vlasákové, RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Kromě Dr. Jana Květa z Katedry biologie ekosystémů se na tvorbě publikace podíleli také prof. Jiří Komárek a Dr. Klára Řehounková z Katedry botaniky a doc. Oleg Ditrich z Katery parazitologie a Centra polární ekologie. 

Odborná publikace Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání představuje první české původní souhrnné zpracování problematiky mokřadů. Kromě obecné charakteristiky zahrnuje popis hlavních typů přímořských i vnitrozemských mokřadů včetně mělkých vod a lesů mokrých stanovišť, přičemž hlavním tématem jsou mokřady České republiky. Samostatné kapitoly knihy se věnují funkční a strukturní charakteristice mokřadních ekosystémů a interakcím mezi mokřady a člověkem. Kniha je zdrojem základních informací o ekologii, ochraně, obnově a využívání mokřadů. Odkazuje na více než tisíc původních informačních zdrojů, a tak je možné z ní vycházet i při hlubším zájmu o poznávání mokřadů. Jde o společné dílo třiceti českých odborníků působících v oblastech výzkumu, využívání a ochrany mokřadů.

Kniha byla zpracovaná a vydaná v rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, který byl řešen v letech 2015 - 2017 a byl financován z EEA fondů v programovém období 2010-2014. Projekt, na kterém se kromě Ministerstva životního prostředí podílelo dalších sedm partnerských organizací, koordinovala sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a přispěl ke zvýšení znalostí a informovanosti o významu a funkci mokřadů v krajině i naplňování Ramsarské úmluvy o mokřadech Českou republikou.