DEN ROZMANITOSTI 2018: Století proměn

16.05.2018

Biologické centrum Akademie věd ČR společně s partnery pořádá: Netradiční happening v trávě, oslavu života a biologické rozmanitosti

Jak se proměnila česká krajina, věda a společnost za poslední století 1918–2018?
Jak bude vypadat naše zem za dalších sto let v roce 2118?

Přijďte odhalit krásy a tajemství české krajiny. Přijďte oslavit sto let existence českého státu a fascinující rozmanitost života kolem nás. Akce je mezigeneračním setkáním rodičů a prarodičů s dětmi, studentů, přátel, tvůrčích osobností, neziskových organizací a občanských iniciativ, nejrozmanitější veřejnosti. Společný piknik v trávě oživí zábavné hry a kvízy, tvůrčí dílny, projekce, živá muzika či hravé divadlo.

KDY: sobota 19. května 2018 12:00–17:00 h
KDE: zahrada Biologického centra Na Sádkách 7, České Budějovice

PROGRAM:

  • 12:00 – 12:10 slavnostní zapálení ohně
  • 12:10 – 12:45 sobotní oběd formou pikniku v trávě + živá muzika Jan Řepka & Jožka Mikulka
  • 12:10 – 17:00 občerstvení
  • 12:45 – 13:10 Úžasné divadlo fyziky I
  • 13:00 – 16:00 stánky a prezentace zúčastněných organizací, tvůrčí dílny, herna pro malé i velké, malování na obličej…
  • 15:45 – 16:10 Úžasné divadlo fyziky II
  • 16:15 – 17:00 koncert kapely ONI
  • 16:15 – 17:00 opékání špěkáčků

Piknik v trávě <> Písničkář Jan Řepka & Jožka Mikulka <> Úžasné divadlo fyziky <> Předpověď počasí <> Výzkumná flotila <> Pod vodní hladinou <> Rybí svět <> Vodní a mokřadní rostliny <> Astronomická pozorování <> Tradice včelařství <> Hmyzí krása <> Fascinace rostlinami <> Půda pod mikroskopem <> Jihočeská archeologie <> CHKO Blanský les <> CHKO Třeboňsko <> Environmentální poradna <> Tvůrčí dílny & malování <> Odvážné experimenty <> Zábavné hry a kvízy <> Malování na obličej <> Koncert kapely ONI <> Milk & Honey <> Domácí občerstvení <> Vodní víla Deštěnka & půdní skřítek Hrouda

Deku, jídlo na piknik v trávě, pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

VSTUP VOLNÝ

Partneři: Akademie věd ČR, Biologické centrum AVČR, Botanický ústav AVČR, Česká archeologická společnost, Česká limnologická společnost, Český hydrometeorologický ústav, Hortus botanicus Třeboň, Hvězdárna a planetárium ČB, CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko, Jihočeská univerzita v ČB, Milk & Honey, Rosa o.p.s., Úžasné divadlo fyziky, Výzkumná infrastruktura SoWa, MŠMT + EU, Jihočeský kraj

Akce se koná pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové a hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.

Popularizace vědy je financována z projektů: „Začlenění Biologického centra AV ČR, v.v.i. do Evropského výzkumného prostoru“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247; „Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa“, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782; Výzkumná infrastruktura SoWa, LM2015075.

PDF (CZ, EN)