Kulturně-vědecký projekt Doma na Špicberkách 2018

27.06.2018

28. října 1918 bylo slavnostně vyhlášeno Československo v čele s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Rok 2018 však není jen připomínkou 100. výročí vzniku prvního společného samostatného státu Čechů a Slováků, ale také rokem 25. výročí vzniku České republiky a 10. výročí zahájení pravidelných výzkumných pobytů českých vědců na Špicberkách. Je to skvělá příležitost, jak v zahraničí představit českou kulturu a vědu a následně recipročně představit zahraniční kulturu a vědu v České republice. Kromě zemí, které jsou s námi spojeny společnou historií, např. Německa, Rakouska, Polska, Francie aj., existují také oblasti, ve kterých lidé o nás ještě mnoho nevědí, ale kde jsme si vybudovali dlouhodobé, přátelské a aktivní kontakty – daleký sever Evropy. Jen pár příkladů: Český vědec František Běhounek byl členem slavné výpravy Umberta Nobileho na severní pól na vzducholodi Italia, Miroslav Jakeš dosáhl několikrát severního pólu na lyžích a od roku 2008 Česko pořádá na Špicberkách pravidelné vědecké výzkumné pobyty. V roce 2014 byla slavnostně otevřena Stanice Josefa Svobody, která se skládá z vědecké základny Dům Julia Payera v Longyearbyenu, polní stanice Nostoc v zátoce Petuniabukta a motorové lodi Clione.

Ve spolupráci se špicberskými partnery vznikl společný kulturně-vědecký projekt DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018, který bude mít reciproční pokračování v roce 2019 v České republice. Název projektu vychází z kulturního středobodu celé akce – koncertu rockové kapely Už jsme doma a vydání její nové desky s názvem Kry. Projekt je tvořen následujícími výstavami, přednáškami a kulturními představeními:

Místo a termín konání:

 

  1. Česká část: Praha (Archa), 2019
  2. ŠPICBERská část: Longyearbyen (UNIS, Dům Julia Payera, kostel Svalbard Kirke, kulturní dům Huset, umělecká škola, základní škola, mateřská škola Polární vločka, Galerie Svalbard), Pyramiden (kulturní dům, Hotel Tulpan), Barentsburg (kulturní dům), 21. srpna – 13. září 2018

Výstavy:

1) Inuitské mýty a pověsti očima Martina Velíška – Galerie Svalbard 21/8 – 13/9 (vernisáž 7/9 v 19.00)

2) Sámské pohádky a pověsti (ilustrace Luboše Drtiny k českému překladu sámských pohádek a pověstí O muži, který si koupil svědění, Argo 2008) – kostel Svalbard Kirke 21/8 – 13/9 (vernisáž a přednáška 7/9 v 15.00)

3) Umělecké instalace v prostoru – Tři ženy (Dana Elsterová, Anna Leschingerová, Anežka Podzemská): Letící vzkaz, Světelná zvonkohra, Paprsky půlnočního slunce; představení projektu: Dům Julia Payera 6/9 v 19.00


Přednášky:


a) Univerzita (UNIS/Lassegrotta) (6/9, 10.00–17.30):

1) Československá/česká věda v Arktidě a role Jihočeské univerzity (Tomáš Machula, rektor JU, František Vácha, děkan PřF JU)

2) Příspěvek slovenské vědy ke zkoumání polárních oblastí (Martin Bačkor, UPJŠ Košice)

3) Věda v měnícím se životním prostředí (Harald Ellingsen, UNIS)

4) Špicberky: Rychlá transformace přírody v měnícím se klimatu (Kim Holmén, Norský polární institut)

5) Geopolitika Arktidy a její význam v mezinárodních vztazích (Barbora Padrtová, MU)

6) Česká arktická vědecká infrastruktura a možné biotechnologické aplikace (Josef Elster, Jana Kviderová, Centrum polární ekologie /CPE/)

7) Česká antarktická vědecká infrastruktura (Daniel Nývlt, MU)

8) Na lyžích napříč Grónskem (Zdeněk Lyčka, MZV)

 

b) Dům Julia Payera (7/9, 9.00–12.45):

1) Vliv klimatické změny a činnosti člověka na živočichy a jejich parazity v polárních oblastech (Oleg Ditrich, Václav Pavel, Tereza Hromádková, CPE)

2) Nový svět mikrobů v ledovcích (Marie Šabacká, CPE)

3) Zapojení České vědecké infrastruktury v mezinárodním projektu INTERACT
(Alexandra Bernardová, CPE)

4) Grónské mýty a pověsti v českém překladu (Zdeněk Lyčka a Martin Velíšek)

5) Vikingové v severním Atlantiku a staří Seveřané v Grónsku: zánik křesťanské komunity (Naja Elisabeth Mikkelsen, IASC)

 

c) Kostel Svalbard Kirke:

1) Sámské mýty a pověsti v českém překladu 7/9 v 15.00  (Zdeněk Lyčka)

2) Čeští misionáři v Arktidě 8/9 v 11.00 (Tomáš Petráček, Univerzita HK)

 

Kulturní představení:


1) průběžné promítání videoklipu Czechia Has Marvellous People (ve spolupráci s MZV)

2) workshop souboru Buchty a loutky s dětmi – Umělecká škola 7/9 ve 14.00

3) minifestival českého animovaného filmu (Kouzelný zvon, Fimfárum, Krysáci, Brumlik a Animuk, ukázky z děl Pavla Koutského, Jana Švankmajera, Jiřího Bárty aj.) + přednáška M. Waneka o české animaci – Huset 8/9, 13.00

4) hudebně-loutkové představení Pět ran do čepice (UJD, Buchty a loutky) v norštině pro děti místní umělecké a základní školy a dvou mateřských škol – Huset 8/9, 14.00

5) koncert rockové skupiny Už jsme doma, křest nového CD (Kry) – Huset 8/9, 21.00

 

Na projektu spolupracují tito umělci, soubory a odborníci:

- divadelní soubor Buchty a loutky, renomovaný soubor herců a loutkoherců, kteří navazují na světoznámou českou loutkohereckou tradici a zároveň tvoří naprosto moderní a originální představení jak pro děti, tak pro dospělé;

- hudební skupina Už jsme doma (UJD), která za dobu své 33leté existence vystupovala ve více než 40 státech téměř na všech kontinentech a která je doma i v zahraničí hodnocena jako naprosto unikátní a přesto bytostně česká, a sklízí proto zasloužený obdiv a zájem po celém světě; skupina chystá nové CD s názvem Kry, které svým námětem plně zapadá do prostředí Špicberk;

- malíř Martin Velíšek, výtvarník s nezaměnitelným rukopisem, žák prof. Libenského, držitel tří Českých lvů za výtvarné filmové řešení, ilustrátor mnoha knih (nejznámější jsou ilustrace Babičky, Grónských mýtů a pověstí nebo cyklus kreseb Lyžaři); jeho práce jsou zastoupeny v mnoha galeriích, a to nejen v ČR, ale také např. v Japonsku či USA;

- básník, textař, skladatel, hudebník a pedagog Miroslav Wanek, který učil osm let na Univerzitě T. Bati a čtyři roky na FAMU (obor dramaturgie hudby v animovaném filmu), byl nominován na Českého lva za hudbu a je jedním ze spolutvůrců loutkového seriálu Krysáci; již více než 30 let je vedoucím hudební skupiny UJD;

- umělkyně Dana Elsterová (Durch Duo), absolventka VŠUP, t. č. působí na UMPRUM (obor Textilní tvorba);

- umělkyně Anežka Podzemská (Durch Duo) a Anna Leschingerová;

- překladatel ze severských jazyků a odborník na Arktidu Zdeněk Lyčka, absolvent VŠB v Ostravě a UK v Praze, bývalý ředitel Českého centra ve Stockholmu a velvyslanec ČR v Dánsku, t. č. působí na Ministerstvu zahraničních věcí;

- rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula;

- děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity František Vácha;

- vědec Josef Elster, absolvent VŠZ v Českých Budějovicích, vedoucí a zakladatel Centra polární ekologie (CPE) PřF JU v Českých Budějovicích, zakladatel České arktické vědecké infrastruktury “Stanice Josefa Svobody” na Špicberkách, zástupce ČR v Mezinárodním výboru pro arktickou vědu (IASC) a v University of the Arctic (UArctic);

- vědci a pedagogové: Harald Ellingsen (UNIS), Kim Holmén (Norwegian Polar Institute), Naja Elisabeth Mikkelsen (IASC), Martin Bačkor (UPJŠ Košice), Oleg Ditrich, Václav Pavel, Tereza Hromádková, Marie Šabacká, Alexandra Bernardová (všichni CPE JU), Daniel Nývlt, Barbora Padrtová (oba MU), Tomáš Petráček (Univerzita HK).