Menu

Mgr. Jiří Kratochvíl z Ústavu fyziky získal ocenění Young Scientist Award


Mgr. Jiří Kratochví, vědecký pracovník z Ústavu fyziky PřF JU a doktorand MFF UK v Praze, získal ocenění "YOUNG SCIENTIST AWARD" a finanční prémii v hodnotě 450 euro jako uznání za vynikající příspěvek ve formě přednášky s názvem "Antibacterial thin films with tailorable release of antibacterial agents" prezentované na prestižní mezinárodní konferenci EMRS Spring Meeting 2018 ve francouzském Strasbourgu. Prezentovaná práce, která vznikla na základě úzké spolupráce Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se zabývá povrchy na bázi rezervoár/difuzní bariéra, které jsou schopné postupně uvolňovat antibakteriální činidla, jako jsou antibiotika, či kovové ionty uvolňované z nanočástic. 

Mgr. Jiří Kratochvíl tímto navázal na úspěch z minulého roku, kdy se mu podařilo získat ocenění "MICHAEL CANTAREL STUDENT GRANT" v hodnotě 300 euro za přednášku na mezinárodní konferenci ITFPC 2017 ve francouzském Nancy. Mgr. Jiří Kratochvíl, který pracuje v Laboratoři fyziky plazmatu vedené docentem Vítězslavem Straňákem, je ve svých 29 letech také autorem 11 vědeckých publikací v uznávaných impaktovaných časopisech s více než sedmdesátkou citací.

Mgr. Jiřímu Kratochvílovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších vědeckých úspěchů!