Menu

Úspěch studentek v celostátním kole SOČ


 Vítězkou celostátní přehlídky středoškolských odborných činností, která se konala ve dnech 16.-18. června 2017 na Vyšší odborné škola ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích, se v oboru Biologie stala Sabina Černá ze Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové. Ta pod vedením RNDr. Petra Veselého, Ph.D. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity testovala reakce šoupálka dlouhoprstého na dráždění nahrávkou svého vlastního druhu a druhého, u nás se vyskytujícího šoupálka, šoupálka krátkoprstého. Ukázala, že šoupálci dlouhoprstí se cítí být š. krátkoprstým ohroženi pouze v případě, kdy ve svém teritoriu mají pro tento druhý druh vhodný biotop, tj. listnaté stromy. Tyto zajímavé výsledky dokázala kvalitně prezentovat, a proto byla pětičlennou porotou vyhodnocena jako nejlepší SOČ v oboru biologie.

  

Druhé místo obsadila studentka Karolina Bodláková z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, která se pod vedením prof. RNDr. Dalibora Kodríka, CSc věnovala hormonální kontrole trávení u švába amerického Periplaneta americana. Při tomto studiu zjistila, že hmyzí adipokinetické hormony stimulují aktivitu trávících enzymů nejen při injekci hormonů do těla švábů, ale také při inkubaci střeva in vitro v přítomnosti hormonů v médiu. Jedná se o první průkaz přímého působení adipokinetických hormonů na trávící enzymy. Výsledky byly částečně publikovány v impaktovaném vědecké časopise Insect Science, druhá část je součástí další publikace, která je v přijímacím řízení v časopise Physiological Entolology. Druhé místo Karoliny v této soutěži je spojeno s nominací do soutěže Česká hlavička, širší nominací na účast v zahraniční soutěži, cenou hostitelské školy a města Boskovice, a cenou Národního centra pro mladé chemiky.