Menu

Vědci z Přírodovědecké fakulty vytvořili publikaci zabývající se stabilními izotopy biogenních prvků


Praktické i teoretické zkušenosti s přirozeným výskytem stabilních izotopů lehkých prvků, nabyté při postdoktorském pobytu na Australské národní univerzitě před dvaceti lety, vedly vědce a pedagogy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v roce 2000 k založení Laboratoře stabilních izotopů (LSI) při katedrách Biologie ekosystémů a Experimentální biologie rostlin. Osmnáctiletá činnost LSI přispěla k řešení mnoha biologicko-ekologických problémů publikovaných v odborných časopisech. Ve spolupráci s kolegy z Freisingu (TU Mnichov) letos kolektiv LSI pořádal už 16. ročník mezinárodní Jarní školy stabilních izotopů navštěvované zájemci nejen z ČR a Německa (https://isotopeschool.wzw.tum.de/).

Na konci května tohoto roku vydal kolektiv LSI v nakladatelství Academia knihu  nazvanou „Stabilní izotopy biogenních prvků. Použití v biologii a ekologii“  shrnující zkušenosti s frakcionací stabilních izotopů v biosféře Země a určenou jako učebnici/příručku pro začínající i pokročilé zájemce o široké spektrum biologických aplikací stabilně izotopových metod. Jde o první publikaci knižního rozsahu v tomto oboru na českém trhu.