Clione zpět na vodě

28.07.2020

Po letošním delším odpočinku na břehu jsme spustili naši loď na vodu


Pandemie Covid-19 způsobila, že Svalbard byl na začátku letošní letní sezóny uzavřen nejen pro turisty, ale i pro vědce. My jsme tuto situaci využili k údržbě všech našich součástí, zejména však lodi Clione. Nyní už je loď připravena k vyplutí na srpnové plavby, které realizujeme ve spolupráci s the University Centre in Svalbard.