Registrace na antigenní testy pro COVID-19/Registration for COVID-19 antigenic tests

Česky

Vyberte si den a čas odběru. Dostavte se k odběru přesně v uvedený čas. Mobilní odběrové místo se nachází vedle Budovy C PřF JU (viz mapka).
Pokud již na daný den nejsou volné termíny, napište na odberycov2@prf.jcu.cz a po dohodě mohou být termíny přidány.

Pokud se zaregistrujete na antigenní test placený z veřejného zdravotního pojištění a nebudete mít na něj nárok, dodatečně vám budeme účtovat jeho cenu + administrativní poplatek 240 Kč.

Mapa odběrného místa

English

Choose a day and time of sampling. Arrive for sampling on time! A mobile sampling point is located next to the Building C FSci USB (see the map).
In case there are no free terms for sampling, e-mail to odberycov2@prf.jcu.cz to discuss adding more terms.

If you register for an antigen test covered from a public health insurance and you will not be entitiled for it, we will subsequently charge you with the price of the test + an administrative fee of 240 CZK.

Map of sampling place