Registrace k odběru vzorků pro COVID-19 pomocí PCR testů z nosohltanu

Česky

Vyberte si den a čas odběru.

Dostavte se k odběru přesně v uvedený čas. Mobilní odběrové místo se nachází vedle Budovy C PřF JU (viz mapka). Pokud již na daný den nejsou volné termíny, napište na odberycov2@prf.jcu.cz a po dohodě mohou být termíny přidány.

Pro diagnostický test je potřebná žádanka, kterou vám vystaví váš praktik anebo KHS, popř. si test můžete zaplatit sami (vyberte možnost samoplátce).

Mapa odběrného místa

English

Choose a day and time for sample colelction. Come for the test in the specified time. A mobile sampling point is located next to the Building C FSci USB (see the map).
If there are no available time slots for some day, contact please odberycov2@prf.jcu.cz and additional time slots can be open.

You can register for a test ordered by your general practitioner or by the Public Health Authority - you will need the number of the e-request for the test in such a case; or you can by for the test yourself (choose the option self-payer in such a case).

Map of sampling place


ÚT
21.09.2021
07:45:00
ST
22.09.2021
07:45:00
PO
27.09.2021
07:45:00