Poslání
Centrum polární ekologie (CPE) má za cíl provádět a podporovat výzkum a výuku v polární ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. CPE spravuje českou vědeckou infrastrukturu Josefa Svobody a reprezentuje vědeckou komunitu České republiky v Mezinárodním arktickém vědeckém výboru (International Arctic Science Committee).

Výuka
CPE nabízí několik kurzů, které se zabývají polárními ekosystémy. Klíčovým kurzem je "Kurz polární ekologie" sledující zejména geografii, geologii a ekologii polárních ekosystémů. Kurz se skládá ze dvou částí: týdenní teoretické přípravy v Českých Budějovicích a následně dvoutýdenní terénní částí na Svalbardu. Přihlašujte se ZDE.

Provoz České arktické výzkumné infrastruktury "Stanice Josefa Svobody"
Infrastruktura je lokalizována v centrální části arktického souostroví Svalbard (mapa) a sestává ze tří součástí:

  1. Payerův dům v Longyearbyenu
  2. Terénní stanice Nostoc 
  3. Výzkumná loď Clione

 

Aktuality

Partneři
https://www.stat-counter.org