Arktický festival 2019

22.10.2019

Centrum polární ekologie a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích spolupořádají Arktický festival 2019


Dny arktické a české kultury a vědy navazující na projekt DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018 ke 100. výročí vzniku Československa, 25. výročí vzniku ČR a 10. výročí zahájení pravidelných výzkumných pobytů českých vědců na Špicberkách.

Hlavním cílem kulturně-vědeckého ARKTICKÉHO FESTIVALU 2019 je navázat na akci z roku 2018 na Špicberkách, prohloubit získané kontakty a zahájit spolupráci mezi novými partnery. Českým zájemcům budou představeny úspěchy severských a českých vědců při výzkumu Arktidy, kultura a historie arktických národů a společné česko-arktické kulturní a vědecké aktivity v Česku a v Arktidě. České odborné publikum i široká veřejnost se seznámí nejen se stěžejními body projektu DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018, ale pozná také specifika arktické kultury ze Špicberk, Grónska, Laponska, Norska a Dánska.

Na projektu spolupracují především následující instituce:
ČR: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karlova univerzita v Praze, Divadlo Archa, Městská knihovna v Praze, Geofyzikální ústav AV ČR, Severský filmový klub, Komorní kino Evald, Kino Lucerna, Kino NFA Ponrepo, klub Horká vana v Českých Budějovicích, kino Květen v Teplicích, nakladatelství Argo a Dauphin, Skandinávský dům, Česká centra, Regionální muzeum v Teplicích, hudební klub Hvjezda v Teplicích, hudební klub Velbloud v ČB,  Galerie Evropského domu v Plzni, Ministerstvo financí ČR (administrace Norských fondů), Velvyslanectví Norska v Praze, Velvyslanectví Kanady v Praze, Velvyslanectví Dánska v Praze, Velvyslanectví Finska v Praze, Honorární konzulát Islandu v Praze a Rakouské kulturní fórum v Praze

Zahraničí: UNIS (Univerzitní centrum na Špicberkách), UN Environment, Norský polární institut, Sámská rada/Norsko, Institut Fridtjofa Nansena

 

Místo a termín konání projektu: Praha + Teplice + České Budějovice + Plzeň 7. 11. 2019–31. 1. 2020

Praha
Rektorát a Filozofická fakulta UK (7.–8. 11.), Archa (9. 11.), Evald (7. 11.), Ponrepo (8., 10. a 11. 11.), Lucerna (14.–19. 11.), Galerie ČC (7.–16. 11.)

Teplice (10. 11.–5. 1. 2020):
Regionální muzeum, hudební klub Hvjezda, Kino Květen

České Budějovice (20. 11.–31. 1. 2020):
rektorát Jihočeské univerzity, hudební klub Velbloud, klub Horká vana

Plzeň (7.–31. 1. 2020):
Galerie Evropského domu

Projekt je tvořen následujícími přednáškami, výstavami a kulturními představeními:

Karlova univerzita (Vlastenecký sál), čt 7. 11., 16.00: slavnostní zahájení festivalu

Přednášky (Praha):

a) Městská knihovna v Praze, čt 7. 11., 17.00–17.45:

- přednáška Z. Lyčky o kanadských Inuitech, promítání kanadského filmu Pokud počasí dovolí

b) Karlova univerzita (Zelená posluchárna), pá 8. 11.

Přednášky v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny à 30 min., 9.30–13.00:
- Životní prostředí v Arktidě: globální hodnota, globální oběť, nebo globální ohrožení? (Jan Dusík, hlavní poradce, Strategické angažmá v Arktidě a Antarktidě, Environmentální program OSN /UN Environment/)

- Československá/česká věda v Arktidě a role Jihočeské univerzity (Tomáš Machula, rektor JU, Hana Šantrůčková, děkanka PřF JU)
- Česká arktická vědecká infrastruktura „Stanice Josefa Svobody“ na Svalbardu; vědecké a kulturní velvyslanectví v Arktidě (Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie JU /CPE/)
- Věda v měnícím se životním prostředí (Harald Ellingsen, UNIS, Longyearbyen)
- Špicberky: Rychlá transformace přírody v měnícím se klimatu (Kim Holmén, Norský polární institut, Longyearbyen)
- Arktida v Norsku: Mezi politikou a identitou (Pål Wilter Skedsmo, Institut F. Nansena)
- Vikingové v severním Atlantiku a staří Seveřané v Grónsku: zánik křesťanské komunity (Naja Mikkelsenová, GEUS, Kodaň)

Přednášky v č. j. à 30 min., 13.30–16.00:
- Česká antarktická vědecká infrastruktura (Daniel Nývlt, MU Brno)
- Zapojení České vědecké infrastruktury v mezinárodním projektu INTERACT
(Alexandra Bernardová, CPE)
- Mezinárodněprávní režim Arktidy (Vladimír Balaš, UK Praha)
- Geopolitika Arktidy a její význam v mezinárodních vztazích (Barbora Padrtová, MU Brno)
- Vztah Dánska ke Grónsku a Faerským ostrovům: postkoloniální autorita či partner na cestě k nezávislosti? (Adam Kočí, Ostravská univerzita)

c) Galerie ČC Praha, pá 8. 11., 16.30–19.30

Přednášky v č. j. à 30 min.:
- film Polární ekologie (komentář: Oleg Ditrich, Václav Pavel, Marie Šabacká – všichni CPE)

- Artscape Norway (Dan Merta, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha)
- Misie Moravských bratří v Grónsku (Daniel Freitinger, evangelický farář, Domažlice)
- Interakce Aleutů a Alutiiqů s Inuity (Stanislav Chládek, USA)
- Julius Payer, ze Šanova frajer (Jitka Bažantová a Martin Ryba, Regionální muzeum v Teplicích a Společnost přátel Julia Payera)
- Na lyžích napříč Grónskem (Zdeněk Lyčka, MZV)

d) Geofyzikální ústav AV ČR,po 11. 11., 17.00

Přednáška v češtině:
- Julius Payer – Záliv smrti (Jitka Bažantová, Reg. muz. v Teplicích    a Spol. přátel J. Payera)
- prohlídka originálu Payerova obrazu Záliv smrti z r. 1897


Výstavy:

a) Galerie ČC Praha (7.–16. 11.):

- „Česko v Arktidě / Arktida v Česku“  (panelová výstava JU, UNIS, FF UK, NPI a NF)
- Film špicberského fotografa Bjørna Anderse Nymoena o tání arktických ledovců
- Fotografická výstava „Kanadská Arktida – pulzující a prosperující“ (15 fotografií)
- Fotografická výstava „3913 Tasiilaq“ (30 fotografií)
- Fotografická videoprezentace „Fauna jižního Beringova moře“ Čechoameričana Stanislava Chládka o arktické fauně
- Landartové instalace „Tří žen“: Dany Elsterové, Anny Leschingerové a Anežky Podzemské Vernisáž a prezentace všech šesti výstav a filmů: čt 7. 11. v 18.00

b) Divadlo Archa (9. 11.):

- Grónské mýty a pověsti/Ilustrace Martina Velíška - Sámské pohádky a pověsti/Ilustrace Luboše Drtiny

c) Regionální muzeum v Teplicích: Výstava Velíšek+Áron+Drtina (10. 11.–5. 1. 2020)

d) rektorát JU v ČB: „Česko v Arktidě / Arktida v Česku“ (20. 11.–20. 12.)

e) Galerie Evropského domu v Plzni: výstava ilustrací Luboše Drtiny „Sámské pohádky a pověsti“ (7.–31. 1. 2020)
 

Filmová, literární a hudební představení:

a) Karlova univerzita (FF, Ústav germánských studií – Odd. skandinavistiky)
čt 7.11., 10.00–15.30 – promítání filmů s arktickou tematikou

b) Evald + Lucerna + Ponrepo
7.-19. 11.: Festival filmů s arktickou tematikou v rámci Severského filmového podzimu 2019, organizovaného Severským filmovým klubem.
7. 11. ve 20.30 v Evaldu: film Grizzlyové
8. 11. ve 20.30 v Ponrepu: film Eskymo

c) Divadlo Archa (9. 11.):
- (velký sál):
13.00–14.15: hudebně-divadelní představení Pět ran do čepice (Buchty a loutky + UJD) v norštině se speciálním hostem – norským zpěvákem Stefanem Theofilakisem
- (foyer, bar):
13.30–14.30: komentovaná prohlídka výstav Sámské pohádky a pověsti/Ilustrace Luboše Drtiny, Grónské mýty a pověsti/Ilustrace Martina Velíška (Z. Lyčka, malíř Martin Velíšek, malíř a grafik Luboš Drtina)
- (velký sál):
14.30–15.45: hudebně-divadelní představení Pět ran do čepice (Buchty a loutky + UJD) v češtině + křest nového CD Pět ran do čepice
- (bar):
16.00–16.45: simultánně tlumočená beseda s norskou spisovatelkou Monikou Kristensenovou o českých překladech jejích knih se špicberskou tematikou: Pátrání a Holanďanův hrob
17.00–17.45: prezentace revidovaného vydání sborníku ke 150. výročí narození Julia Payera a reedice českého překladu jeho knihy Expedice na severní pól
17:45–18:15: prezentace českého překladu románu HOMO sapienne současné inuitské spisovatelky Niviaq Korneliussen za účasti nakl. ARGO
- (foyer):
18.30–19.00: hudební vystoupení inuitského šamana HIVSHU
- (velký sál):
19.00–20.15: koncert hudební skupiny VASSVIK z Laponska
20.30–21.45: koncert kapely Bjørna Anderse Nymoena KAPP MITRA ze Špicberk
22.00–23.00: koncert UJD s programem z CD Kry, pokřtěného v roce 2018 na Špicberkách

ne 10. 11.:
a)
Teplice (Regionální muzeum):
17.00: prezentace druhého revidovaného vydání sborníku ke 150. výročí narození Julia Payera (rodáka z Teplic) a reedice českého překladu jeho knihy Expedice na severní pól + vernisáž ilustrací Martina Velíška Grónské mýty a pověsti a dalších 2 arktických výstav;

b) Ponrepo:
18.00: Nanuk, člověk primitivní
20.30: Červený stan

po 11. 11.:
a)
Geofyzikální ústav AV ČR (Praha 4 – Spořilov):
17.00: prohlídka originálu Payerova obrazu Záliv smrti z r. 1897 + tematická přednáška Julius Payer – Záliv smrti

b) Ponrepo:
20.30: Let Orla


Další aktivity (listopad-leden):
a) Teplice:
- promítání arktických filmů v Kině Květen; koncert UJD (Kry) v hudebním klubu Hvjezda (18. 1. 2020)
b) České Budějovice: koncert UJD (Kry) v hudebním klubu Velbloud (13. 12.), promítání arktických filmů v klubu Horká vana
c) Ostrava /Minikino/, Hodonín /Kulturní dům/, Jablonec nad Nisou /Kino Junior/, Jeseník /Ennea caffé & shop/, Řež /Polepšovna ducha/, Třebušín /Hospůdka u Bednářů/, Chynín /Kočkino/, Vysoká u Mělníka /Evangelická fara/, Veselí nad Moravou /Kino Morava/, Polička /Divadelní klub/: promítání arktických filmů (do 22. 12.)

Natáčení dokumentárního filmu ČT o Arktidě (financováno Českou televizí).

Na projektu spolupracují tito umělci, soubory, odborníci a instituce:

 • hudební skupina Už jsme doma (UJD), která za dobu své 33leté existence vystupovala ve více než 40 státech téměř na všech kontinentech a která je doma i v zahraničí hodnocena jako naprosto unikátní a přesto bytostně česká, a sklízí proto zasloužený obdiv a zájem po celém světě; skupina vydala v r. 2018 CD s názvem Kry, které bylo pokřtěno na Špicberkách;
 • básník, textař, skladatel, hudebník a pedagog Miroslav Wanek, který učil osm let na Univerzitě T. Bati a čtyři roky na FAMU (obor dramaturgie hudby v animovaném filmu), byl nominován na Českého lva za hudbu a je jedním ze spolutvůrců loutkového seriálu Krysáci; již více než 30 let je vedoucím hudební skupiny UJD;
 • divadelní soubor Buchty a loutky, renomovaný soubor herců a loutkoherců, kteří navazují na světoznámou českou loutkohereckou tradici a zároveň tvoří naprosto moderní a originální představení jak pro děti, tak pro dospělé; jako host s nimi vystupuje Stefan Lindal Theofilakis, který zpívá norsky;
 • malíř Martin Velíšek, výtvarník s nezaměnitelným rukopisem, žák prof. Libenského, držitel tří Českých lvů za výtvarné filmové řešení, ilustrátor mnoha knih (nejznámější jsou ilustrace Babičky, Grónských mýtů a pověstí či cyklus kreseb Lyžaři); jeho práce jsou zastoupeny v mnoha galeriích, a to nejen v ČR, ale také např. v Japonsku či USA;
 • malíř Luboš Drtina, autor originálních ilustrací k českému překladu sámských pohádek a pověstí vydaných nakladatelstvím Argo v roce 2008;
 • umělkyně Dana Elsterová, Anežka Podzemská a Anna Leschingerová, absolventky VŠUP, t. č. působící na UMPRUM (obor Textilní tvorba);
 • překladatel ze severských jazyků a odborník na Arktidu Zdeněk Lyčka, absolvent VŠB v Ostravě a UK v Praze, bývalý ředitel Českého centra ve Stockholmu a velvyslanec ČR v Dánsku, t. č. působí na Ministerstvu zahraničních věcí;
 • rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula;
 • děkanka PřF JU Hana Šantrůčková;
 • vědec Josef Elster, absolvent VŠZ v Českých Budějovicích, vedoucí a zakladatel Centra polární ekologie (CPE) PřF JU v ČB, zakladatel České arktické vědecké infrastruktury “Stanice Josefa Svobody” na Špicberkách, zástupce ČR v Mezinárodním výboru pro arktickou vědu (IASC) a v University of the Arctic (UArctic);
 • Jan Dusík, hlavní poradce, Strategické angažmá v Arktidě a Antarktidě, Environmentální program OSN /UN Environment/)
 • UK Praha, Divadlo Archa, Severský filmový klub, Lucerna, Komorní kino Evald, Ponrepo, Městská knihovna v Praze, Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, klub Horká vana v Českých Budějovicích, kino Květen v Teplicích, nakladatelství Argo a Dauphin, Skandinávský dům, Česká centra, hudební klub Hvjezda v Teplicích, hudební klub Velbloud v ČB, Galerie Evropského domu v Plzni, velvyslanectví NO, CA, DK a FI v Praze, Honorární konzulát IS v Praze, Rakouské kulturní fórum v Praze;
 • vědci a pedagogové: Harald Ellingsen (UNIS), Kim Holmén (Norský polární institut), Pål Wilter Skedsmo (Institut Fridtjofa Nansena), Naja Mikkelsenová (GEUS Kodaň), Stanislav Chládek (USA), Vladimír Balaš (UK Praha), Adam Kočí (Ostravská univerzita), Oleg Ditrich, Václav Pavel, Marie Šabacká, Alexandra Bernardová (všichni CPE JU), Barbora Padrtová, Daniel Nývlt (oba MU Brno), Daniel Freitinger (evangelický farář);
 • norská spisovatelka Monica Kristensenová;
 • špicberský umělec Bjørn Anders Nymoen a jeho hudební skupina Kapp Mitra;
 • sámský hudebník Torgeir Vassvik a jeho hudební skupina VASSVIK;
 • inuitský umělec a spisovatel HIVSHU;
 • Martin Ryba, Jitka Bažantová a Jakub Mráček (Společnost přátel Julia Payera);
 • Eva Klášterková (Regionální muzeum v Teplicích)
 • grantové odd. JU -  Renata Krinesová, Lenka Březinová
 • konferenční koordinátorka Jitka Lášková

Financování:

Festival se uskuteční díky finančnímu příspěvku Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 ve výši 20 tis. EUR. Úspěšným žadatelem o grant a hlavním organizátorem Festivalu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

             

Brožura k přednáškám Arktického festivalu ke stažení zde:

AF_2019_brochure.pdf (1899.779KB)
AF_2019_brochure.pdf