Exkurze


V případě zájmu je možné zorganizovat jednodenní exkurzi na Opatovický mlýn a Botanický ústav AV
ČR v Třeboni ve čtvrtek 26. září.
Exkurzi je možné objednat ve formuláři https://forms.gle/pPq1AyobGf6unCUy8