Program


23.9.2019

9:00

Registrace

10:00

Zahájení

10:15

Škvorová

Biogeografie rodu Asterochloris v evropském měřítku

10:35

Škaloud

Záhady lišejníkové symbiózy

10:55

Vančurová

Dynamika fotobiontů lišejníků na štěrkových říčních náplavech

11:15

Trumhová

Sezonní dynamika spájivých zelených řas rodu Zygnema (Zygnematophyceae)

11:35

Lunch

13:40

Němcová

Eustigmatofytní řasa Paraeustigmatos columelliferus – bazální v rámci Eustigmatales nebo třetí linie?

14:00

Juráň

Vzácné? Endemické? Nebo jen málo známé? Co víme o biogeografii krásnooček?

14:20

Komárek

Diskuse: moderní metody taxonomie sinic

15:00

Přestávka na kávu

15:30

Lukavský

Bioprospekce

15:50

Kvíderová

Vývoj oživení nádrží JE Temelín v roce 2018

16:10

Přibyl

Fakultativně heterotrofní řasy. Potenciální zdroj cenných látek

16:30

 

Poster session

17:00

Popularizační přednáška pro veřejnost: Neviditelní kosmonauti - Sinice a řasy

18:30

Posezení u piva "U Šípku"

24.9.2019

 

 

9:00

Wilmotte

Global situation in polar ecology and challenges in science we are dealing with at present

10:00

Přestávka na kávu

10:30

Elster

Ecology, diversity and properties of phototrophic microorganims of terrestrial biotopes of the Polar Regions

11:30

Oběd

13:40

Vyhlášení cen B. Fotta

13:50

Hejduková

Winter survival of freshwater diatoms in the High Arctic

14:10

Pilátová

The arctic Cylindrocystis (zygnematophyceae, streptophyta) green algae are genetically and morphologically diverse and exhibit effective accumulation of polyphosphate

14:30

Barták

Resistance of polar microalgae and cyanobacteria to stress factors: Potential of advanced biophysical methods to evaluate the limits f their photosynthetic performance

14:50

Společná fotografii

15:00

Přestávka na kávu

15:30

Fránková

Complex story of one ditch: multidisciplinary study from the oppidum Bibracte

15:50

Pilátová

On the purine crystals in protists

16:10

Dvořák

A new cyanobacterium isolated from a bottlenose dolphin epidermis

16:30

 

Schůze ČAS

 

 

 

18:30

Večeře ČePiCe

25.9.2019

9:00

 

Exkurze CPE

10:00

Mikroskopie (na žádost)

26.9.2019

9:00

Exkurze MBÚ AV ČR a BÚ AV ČR