prof. Ing. Josef Elster, CSc.

vedoucí CPE, algologie, mikrobiologie


Josef Elster
Telefon: +420 724 384 001, +420 387 776 302 
E-mail: josef.elster@ibot.cas.cz

Prof. Ing. Josef Elster, CSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. V Centru polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které vede a v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni se zabývá ekologií a ekofyziologií sinic a řas polárních oblastí. Účastnil se mnoha vědeckých expedic do různých částí Arktidy a Antarktidy. Podílel se na projektu založení vědecké základny Masarykovy univerzity v Antarktidě a byl pověřen založením české arktické vědecké základny na Svalbardu, která byla nazvána "Stanice Josefa Svobody".

ResearchGate