Mgr. Lucie Smržová


E-mail: lucka.low@gmail.com

Při svém studiu molekulární a buněčné biologie jsem se velmi brzy začala zaměřovat především na rostliny. Má bakalářská práce se týkala kvetení u hrachu v souvislosti s jeho geografickým rozšířením a ekologickou adaptací. Během magisterského studia jsem se zabývala asociačním mapováním znaku dormance semen u hrachu a vojtěšky (Medicago).

V rámci doktorského studia zkoumám reproduktivní znaky arktických druhů rostlin vyskytujících se na Svalbardu a také jejich změny v důsledku měnících se přírodních podmínek. Zajímají mě především vlastnosti semen např. jejich klíčivost, dormance a životnost, dále také studium reprodukčních úspěchů arktických rostlin v měnícím se klimatu a možné souvislosti s maternálním efektem.

Dosažené vzdělání:

2018 – 2019: Mgr. Molekulární a buněčná biologie, PřF Univerzita Palackého v Olomouci. Diplomová práce: Asociační mapování znaku dormance semen Pisum sp. a Medicago truncatula, vedoucí práce Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D., katedra botaniky, PřF UP.

2014 – 2017: Bc. Molekulární a buněčná biologie, PřF Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce: Ekologická genomika adaptace druhu, vedoucí práce Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D., katedra botaniky, PřF UP.

Publikace:

Hradilová, I., Duchoslav, M., Brus, J., Pechanec, V., Hýbl, M., Kopecký, P., Smržová, L., Štefelová, N., Vaclávek, T., Bariotakis, M., Machalová, J., Hron, K., Pirintsos, S., Smýkal, P. (2019): Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. PeerJ, 7:e6263.