Ekologie rostlin


Naše skupina studuje arktické rostliny, jejich ekologii a fyziologii.  Zabýváme se zejména těmito směry:

  • Zkoumáme vegetaci centrální oblasti Svalbardu se zaměřením na rostlinné interakce, ekosystémové služby a odpověď jednotlivých druhů a společenstev na klimatickou změnu (dlouhodobé experimenty s manipulací teploty pomocí skleníčků). 
  • Sledujeme vliv herbivorů na vegetaci. 
  • Zajímáme se o vztah funkčních vlastností rostlin k sukcesi na ledovcovém předpolí.
  • Postupně vytváříme vegetační mapu oblasti Billefjorden.  Zároveň tvoříme databázi funkčních vlastností rostlin Svalbardu s důrazem na ekofyziologické vlastnosti. 
  • Uvedená témata společně s vlastnostmi půdní fauny a mikroorganismů jsou zahrnuta i v projektu GAČR (17-20839S), který právě řešíme (Spojení funkčních vlastností tří úrovní organismů jako indikátory ekosystémových funkcí v Arktidě). 
Ranunculus afinis
                   

Vítáme účast studentů na našich i vlastních projektech!

Mertensia maritima Papaver dahlianum Polemonium boreale Saxifraga platysepala Saxifraga tenuis Oxyria digyna Arnica montana 

Nabídky bakalářských, magisterských či dizertačních prací se zaměřením na rostliny nejen arktických oblastí

Jaké arktické rostliny umí vytvářet negativní i pozitivní interakce?  Jak polštářové rostliny mění abiotické podmínky?  V jakých vlastnostech rostlin se odráží lepší abiotické podmínky – v biomase či reprodukci?  Existuje v pozitivních interakcích zpětná vazba a jakého je typu? 

Změny klimatu a jejich vliv na společenstva arktických rostlin.  Může změna klimatu (teplejší klima) mít na rostliny jen pozitivní vliv?  Odrazí se vyšší teplota pouze v biomase rostlin či se zlepší fitness?  Do jaké míry jsou arktická rostlinná společenstva rezistentní vůči změnám klimatu?  Jaké vlastnosti mají rostliny rychle reagující na klimatickou změnu?

Jak se liší vlastnosti rostlin na gradientu odlednění?  Jsou druhy rostlin rostoucí na mladších substrátech lépe přizpůsobeny jejich kolonizaci?  Jaké vlastnosti rostlin převažují podél sukcesního gradientu?

Jak rostliny ovlivňují cyklus uhlíku?  Jaká je rychlost dekompozice u různých druhů rostlinného opadu ve vztahu k listovým vlastnostem?  Hraje v dekompozičních procesech hlavní roli kvalita listového opadu nebo spíše přítomnost půdní mesofauny a mikrofauny?  Kam se v půdě zabudovává rozložený opad a které organismy to umožňují? 

Vliv herbivorů na vegetaci Svalbardu.  Jakým rostlinám dávají přednost sobi a jakým herbivorní ptáci?  Jaká je frekvence výskytu jednotlivých druhů herbivorů v zátoce Petunia?

Ekofyziologie arktických rostlin.  Jaké teploty zažívají jednotlivé rostlinné orgány během polárního léta a polární zimy?  Změní zvýšená teplota během sezóny toleranci rostlin k chladu?

Poloparazitické rostliny v managementu.  Mohou poloparazité potlačit dominantní travinu v lesních výsadbách?   Bude vysévání ekonomicky výhodnější než současný management?

Sukcesní stádia a morfologické formy druhu Saxifraga oppositifolia.

Souvislosti mezi sněhovou pokrývkou a vegetací na Svalbardu.

Další témata jsou na osobní diskuzi a zájmu.  Chceš-li pracovat v zajímavém prostředí s nevšední náplní i zážitky, ozvi se nám.

Kontakt: maca(at)prf.jcu.cz

Složení skupiny: Petr Macek, Alexandra Bernardová, Patrick Saccone, Tomáš Hájek, Lucie Smržová