Mgr. Marek Brož

logistika stanice, web


Telefon: +420 387 776 317, +420 734 690 284
E-mail: brozma01@prf.jcu.cz

Bc. a Mgr. Přírodovědecká fakulta JU, Klinická biologie

Zabývám se logistikou Stanice Josefa Svobody a spravuji její web. Ke Svalbardu jsem si vytvořil vztah během mého bakalářského a magisterského studia, kdy jsem se zabýval parazity savců introdukovaných na Svalbard.