Mgr. Viktorie Brožová

botanika


Bc, Mgr Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Spolupráce: Botanický ústav, AVČR, v.v.i.; UNIS

Zabývám se evolucí extrémofilní flóry ve vysokých horách a v Arktidě. Při mém studiu kombinuji znalosti místní flóry a její ekologie s molekulárními metodami.

Během bakalářského studia jsem studovala výskyt apomixie v Himalájích. Diplomová práce se zabývala fylogenezí čeledí Cyperaceae a Juncaceae. V současné době se v rámci svého doktorského studia věnuji fylogeografii vybraných arktických druhů a populační genetice špicberské flóry s důrazem na porovnání populací z druhově bohatých a druhově chudých stanovišť.

Kontakt: viktorie.brozova@seznam.cz