RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.

Ekologie terestrických a sladkovodních bezobratlých


Telefon: +420 387 775 759
E-mail: devetter@upb.cas.cz
Zabývám se ekologií a taxonomií půdní mikrofauny, zejména vířníků v různých ekosystémech po celém světě. Zvláštní pozornost věnuji ekosystémům polárním a vysokohorským. Dále se zabývám ekologií zooplanktonu a ekologií jeskynních živočichů. Také jsem zaměstnancem Ústavu půdní biologie, Akademie věd ČR.

ResearchGate