doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

zástupce vedoucího CPE, zoologie a parazitologie


Telefon: +420 387 776 320
E-mail: oleg@paru.cas.cz

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., (*1953) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masarykovy univerzity) v Brně. V Centru polární ekologie a na katedře parazitologie na Přírodovědecké fakultě JU se zabývá parazitologií, včetně biologie parazitů polárních oblastí.

ResearchGate