Mgr. Ing. Petra Luláková

logistika stanice, půdní mikrobiologie


E-mail: petrica@centrum.cz
(Bc. A Mgr. Univerzita Karlova, Ing. Česká zemědělská univerzita v Praze)

Zajímám se o ekologii mikroorganismů v extrémních podmínkách. Moje doktorské studium je zaměřeno
na vývoj mikrobiálních společenstev iniciálních půd v předpolí arktických ledovců a v tajícím alpinském
permafrostu.

ResearchGate

Publikace:

Lulakova, P., Perez Mon, C., Šantrůčková, H., Rüthi, J., & Frey, B. W. (2019). HIGH-ALPINE PERMAFROST AND ACTIVE-LAYER SOIL MICROBIOMES DIFFER IN THEIR RESPONSE TO ELEVATED TEMPERATURES. Frontiers in Microbiology, 10, 668.