RNDr. Eva Myšková

logistika stanice, projekty, parazitologie


Telefon: +420 387 776 317
E-mail: evamyskova@gmail.com

Mým zaměřením je studium parazitů, hlavně střevních parazitů savců a ptáků. S tím je v dnešní době také spojena introdukce parazitů do nových oblastí a jejich zoonotický potenciál.
Můj doktorát je zaměřen na parazitofaunu lišek polárních z různých oblastí.

ResearchGate