• Úvod
  • UMB - Přírodovědecká fakulta JU

Den otevřených dveří PřF

V pátek 17. 1. 2020 pořádá Přírodovědecká fakulta JU den otevřených dveří. Informace o programech garantovaných Ústavem matematiky budeme poskytovat v posluchárně C1 v čase 12:00 - 12:30.

V pátek 17. 1. 2020 pořádá Přírodovědecká fakulta JU den otevřených dveří. Informace o programech garantovaných Ústavem matematiky budeme poskytovat v posluchárně C1 v čase 12:00 - 12:30. Přijďte se zeptat, jakou matematiku můžete na Přírodovědecké fakultě JU studovat, co se naučíte a kde můžete pokračovat v magisterském studiu aplikované matematiky. Studium Aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě JU je jedinečné v důrazu na důrazu na aplikace matematiky v biologii, budete však také studovat aplikace v technických vědách a nově i v ekonomii.

Matematika a ekologie: přednáška Luďka Berece na MFF UK

Chcete vědět, jak může souviset matematika a ekologie? Podívejte se na záznam přednášky Luďka Berece, která proběhla 8. 11. 2023 na MFF UK v rámci semináře "Matematické problémy nematematiků". Odkaz na videozáznam přednášky je zde.

Metody řešení úloh SŠ

V zimním semestru probíhal na PřF JU již 9. ročník kurzu Metody řešení úloh SŠ, který zajišťuje Katedra matematiky pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Kurz společně se středoškoláky navštěvují jako povinnou součást výuky i studenti PřF JU, kteří studují učitelství matematiky pro SŠ, a také učitelé ze ZŠ i SŠ, kteří si na PřF JU doplňují kvalifikaci pro učitelství matematiky pro SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Do kurzu se letos přihlásilo přes 40 zájemců, kurz mohli absolvovat prezenčně nebo distančně. Během mnoha podvečerních setkání účastníci řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády a další zajímavé matematické problémy. Po každé lekci dostávali domácí úkoly, které řešili a vyřešené odevzdávali. Přednášející jim pak tyto úkoly opravili a poskytli také modelová řešení. Nejúspěšnější řešitelé obdrží certifikát o absolvování kurzu. Lektory kurzu byli učitelé matematiky Mgr. Radek Trča (Gymnázium Jírovcova v Č. Budějovicích), Mgr. Karel Pazourek Ph.D. (PřF JU a Gymnázium Jírovcova v Č. Budějovicích), Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. (Gymnázium Česká v Českých Budějovicích) a Mgr. Zbyněk Vrba (PřF JU a Gymnázium Český Krumlov). Všem účastníkům přejeme úspěch nejen při následujících matematických soutěžích. Příští rok se sejdeme znovu a doufáme, že opět ve velkém počtu.

Metody řešení úloh SŠ již po šesté!

Tradiční kurz Metody řešení úloh SŠ proběhl také v letošním akademickém a školním roce.
Kurz pravidelně pořádá katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Kurz společně se středoškoláky navštěvují jako povinnou součást výuky také studenti PřF JU, kteří studují učitelství matematiky pro SŠ. Přivítali jsme rádi také studentku, která si na PřF JU doplňuje kvalifikaci učitelství matematiky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), studentku učitelství matematiky pro ZŠ z Pedagogické fakulty nebo kolegy středoškolské učitele, kteří se aktivně také kurzu účastnili.
Kurz letos proběhl netradičně on-line. Využili jsme této příležitosti a pozvali také studenty ze vzdálenějších škol. Do kurzu se tak letos přihlásilo přes 70 zájemců z Českých Budějovic, Nových Hradů, Trhových Svinů, Třeboně, Svratky, Moravských Budějovic, Mělníka, Strakonic, Bechyně, Valašského Meziříčí, Vimperka, Žďáru nad Sázavou, Písku, Benešova, Tábora. Během šesti podvečerních setkání účastníci řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády a další zajímavé matematické problémy. Po každé lekci dostávali domácí úkoly, které řešili a vyřešené odevzdávali. Přednášející pak tyto úkoly opravili a diskutovali modelová řešení. Nejúspěšnější řešitelé pak obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Lektory kurzu byli učitelé matematiky Mgr. Michaela Petrová a  Mgr. Radek Trča (Gymnázium Jírovcova v Č. Budějovicích), Mgr. Karel Pazourek Ph.D. (PřF JU a Gymnázium Jírovcova v Č. Budějovicích), Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. (Gymnázium Česká v Českých Budějovicích) a Mgr. Zbyněk Vrba (Gymnázium Český Krumlov). Všem účastníkům přejeme úspěch nejen při následujících matematických soutěžích. Příští rok se sejdeme opět a doufáme, že v ještě větším počtu.
Kurz byl v letošním roce podpořen MŠMT.

Přednáška v Jihočeském muzeu: Matematika epidemií

V úterý 10. 3. se v Jihočeském muzeu uskuteční v rámci Akademických půlhodinek přednáška Luďka Berece s názvem "Matematika epidemií: na infekce s tužkou a papírem". Přiblížíme si, jak se sestavují matematické modely infekčních nemocí, na jakých principech jsou založeny a jakým způsobem nám k předvídání průběhu epidemií a důsledků zavedení různých kontrolních opatření slouží.

Rok s pandemií covid-19: reflexe v poločase

Kniha "Rok s pandemií covid-19: reflexe v poločase", vydaná nakladatelstvím Karolinum v roce 2023, přenáší na papír konferenci Centra pro modelování společenských a biologických procesů (BISOP) v polovině června 2021. Odráží rozsah aktivit tohoto centra v daném čase, a do určité míry také stav poznání a společenské diskuse v době jejího konání. Dvěma kapitolami přispěl do této knihy také Luděk Berec, v tomto centru působící.

covid_v_polocase

Záchranný kruh matematiky

Studenti studijního programu učitelství matematiky pro SŠ poskytovali od začátku semestru do Vánoc individuální konzultace z matematiky studentům prvních ročníků všech bakalářských studijních programů (i neučitelských). Konzultace probíhaly on-line prostřednictvím MS Teams v týmu s názvem Záchranný kruh matematiky. Studenti učitelství připravili koncept Záchranného kruhu a po tři měsíce nabízeli a realizovali konzultace. Pro prváky byl Záchranný kruh matematiky výbornou možností pro získání podpory při přípravě na úspěšné zvládnutí matematických předmětů, pro studenty učitelství matematiky pak skvělou příležitostí k získání praktických zkušeností s výukou a také k získání stipendia. Záchranný kruh matematiky nabídneme prvákům také v příštím roce, on-line i prezenčně. Za finanční podporu děkujeme MŠMT.

Zintegruj se - vyrovnávací kurz matematiky pro nastupující studenty

V září před začátkem semestru jsme nabídli všem prvákům v bakalářských oborech vyrovnávací kurz matematiky. Kurz skvěle připravili a vedli studenti magisterského studijního programu učitelství matematiky pro SŠ a jeho vytvoření a realizaci podpořilo MŠMT.
Kurz byl úspěšný a ujal se také jeho název Zintegruj se. Stihli jsme jej uspořádat v období před koronavirovými omezeními chodu univerzity a účastníci se kromě počítání také stihli poznat mezi sebou. Získali tak spoustu užitečných nejen matematických informací od starších kolegů na fakultě.
Vyrovnávací kurz matematiky Zintegruj se nabídneme budoucím prvákům i v příštím akademickém roce a opět předpokládáme, že na jeho realizaci se budou podílet studenti učitelství matematiky. 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0