Nejlepší inovace Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
za období let 2020-2021

Dne 15.03.2023 bylo uděleno ocenění JU INNOVATION. Hlavními hodnotícími kritérii této soutěže jsou technická úroveň, inovativnost řešení, postavení na trhu, efektivnost a celospolečenský přínos. Posuzující porotou jsou členové rady pro komercializaci Jihočeské univerzity.

Ve stanovené lhůtě přihlášeny celkem 3 přihlášky ze 3 fakult Jihočeské univerzity.

1. místo JU INNOVATION

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Název: NÁVRH A VÝVOJ KAMEROVÉ SONDY PRO MONITORING KŮROVCE VE VYŠŠÍCH PATRECH LESNÍCH POROSTŮ

Původci: Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. Jakub Geyer   

ODV:

  • Udělený Užitný vzor č. 35 641 Systém ke sledování kůrovcových aktivit; uděleno 7. 12. 2022.
  • Přihláška vynálezu č. 2021-514 Způsob sledování kůrovcových aktivit a systém k provádění způsobu sledování; podáno 8. 11. 2021, běží patentové řízení.
  • Přihláška vynálezu č. 2022-229 Způsob sledování kůrovcových aktivit v lesních porostech a snímací zařízení pro pořizování kamerového záznamu povrchu kmene zkoumaného stromu; podáno 31. 5. 2022, běží patentové řízení.
  • Přihláška Ochranné známky č. 075_22 TreeInspect; zažádáno o udělení 13. 10. 2022, běží řízení o udělení.

Výše uvedené výsledky jsou zaměřeny na monitoring kůrovce ve vyšších patrech stromů. Cílem je umožnit lesním pracovníkům (lesákům, hajným, terénním pracovníkům) detailní pohled na kmen stromů ve výškách 3 až 8 metrů. V případě napadení jsou stopy po kůrovci patrné na kůře až v těchto patrech. Již několik měsíců probíhá aktivní testování sondy pracovníky společnosti Lesy ČR, zejména úseků Vimperk, Praha a Č. Budějovice.

Proběhlo jednání se společností Busy-Man za účelem odprodeje know-how a funkčního prototypu včetně projektové a softwarové dokumentace.


Čestné uznání bylo uděleno:

ZEMĚDĚLSKÁ a TECHNOLOGICKÁ FAKULTA

Inovace: OBOHACENÝ JOGURT SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM PROTEINŮ A S ROSTLINNÝMI ANTIOXIDANTY

  • Původci: Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček, Ph.D., Ing. Karolína Hálová, Ing. Kristina Hradilová, doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., Bc. Simona Honesová, Ing. Hana Leherová
  • ODV: udělený UV 39486 (17. 12. 2021)

Jedná se o jogurt se zvýšeným obsahem bílkovin a s přídavkem ovocné složky bohaté na rostlinné antioxidanty, zejména vitamin C a anthokyany, které inaktivují volné radikály a napomáhají omezování tzv. civilizačních onemocnění.  Tato inovace získala v roce 2022 1. cenu Potravinářské komory ČR v rámci již 3. ročníku soutěže v kategorii Studenti pro kvalitu potravin. V rámci úvodních jednání s potenciálními zájemci byla odezva na recepturu jogurtu velmi kladná. Přes společnost Busyman jsme byli propojeni na společnost Faba Incube a na investora pana Martina Cierneho.


FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD

Název: PŘELIVOVÝ ŽLAB PRO SKRÁPĚNÍ BIOFILTRU A SKRÁPĚCÍ BIOFILTR S TÍMTO PŘELIVOVÝM ŽLABEM

Původci: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

ODV: udělený Užitný vzor č. 35 472, zapsáno dne: 19.10.2021

Přelivový žlab pro skrápění biofiltru umožňuje rovnoměrné rozprostření přitékající vody na horní části biofiltru o hranatém půdorysu. Vhodný je všude tam, kde není možné použití k rozstřiku vody Segnerovo kolo (kruhový půdorys biofiltru). Toto technické řešení bylo navrženo a je používáno pro experimentální RAS umístěny v budově ZR v Českých Budějovicích (FROV JU). Licenci na UV je možné nabízet k prodeji firmám vyrábějící malé RAS, především pro experimentální nebo Hobby účely. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0