Aktuálně - CPV

Jarní botanický víkend v okolí Seletic na Nymbursku

Vážení a milí kolegové,

 

zveme Vás na Jarní botanický víkend, který proběhne v okolí Nymburku v termínu od 5. do 8. května.

 

Sraz účastníků bude v pátek 5. května v odpoledních hodinách. Sejdeme se v areálu TJ Seletice, kde máme zamluvené ubytování.

http://www.tjseletice.cz/nabidka-ubytovani/

Orientační cena ubytování je  180,- Kč /osoba, den. (platí se na místě) a polopenze 220,- Kč/osoba, den.

V ubytování máme domluvené snídaně a je zde i možnost objednat si teplé večeře. Je zde také funkční hospoda, která je otevřená každý den do večerních hodin.

Kapacita ubytování je zhruba 45 lidí.

Předpokládaný konec akce je v pondělí 8. května.

 

Dotazy a závazné přihlášky posílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na další terénní víkend, který připravujeme.

Jedná se o Ornitoentomologický víkend pro učitele (akreditovaný v DVPP),

plánovaný v termínu: 30. 6. - 2. 7. 2023

Místo: Českobudějovicko

Ubytování: Kemp Křivonoska, chatky (835 Kč/osoba/dvě noci, krivonoska.cz), strava vlastní

Program: Českobudějovické rybníky, lesy, hráze, Vyšenské kopce.

 

V laboratořích PřF JU v Českých Budějovicích proběhne jednodenní workshop pro učitele fyziky s názvem:

Popularizace fyziky v moderním praktiku (optika, jaderná a atomová fyzika),

plánovaný na pátek 26.5. (Akreditovaný v DVPP)

 

 

 

  • Přečteno: 375

CLIL na střední škole – angličtina a fyzika je publikace vytvořená odborníky z PřF JU a Gymnázia Jírovcova

Centrum pro přírodovědné vzdělávání připravilo další publikaci na podporu středoškolské výuky, tentokrát angličtiny a fyziky. CLIL na střední škole – angličtina a fyzika přináší nejen středoškolským učitelům inspiraci, jak překročit hranice svého předmětu a zařadit do výuky krátké aktivity v angličtině. Každá aktivita je zpracována ve dvou variantách – pro práci na počítači či tabletu, nebo pro práci s papírovým pracovním listem, který učitel snadno vytiskne přímo ze svého materiálu. Všechny kapitoly jsou zpracovány s přihlédnutím na různou zdatnost učitelů fyziky v angličtině.

https://publi.cz/book/1965-clil-na-stredni-skole-anglictina-a-fyzika-ucitel

V současné době s publikací pracují studenti nepovinného předmětu CLIL - matematika a angličtina.

Celkově se jedná o sedmou publikaci, kterou Centrum pro přírodovědné vzdělávání vydalo a další se připravují.

 

Nově je k dispozici také PDF verze příručky Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní pobyty.

https://publi.cz/book/1941-napady-a-inspirace-pro-mimoskolni-akce-a-vicedenni-pobyty

  • Přečteno: 342

Studenti žákům otevírají nové workshopy

Milí studenti,

rádi bychom Vás pozvali na další  workshopy z velmi úspěšného cyklu Studenti žákům, žáci sobě. Zajímá Vás, jak se vyučují přírodní vědy na univerzitní půdě? A jak vypadá třeba příprava nových středoškolských učitelů v duchu STEM výuky?

Přijďte se k nám podívat!

Připravili jsme si pro Vás zážitkové programy, na jejichž přípravě a realizaci se společně podílí zkušení badatelé a studenti učitelských oborů Přírodovědecké fakulty JU.

V průběhu jednoho dne tak získáte skvělou možnost dozvědět se něco nového z chemie, fyziky, biologie a matematiky. Zároveň si budete moci prohlédnout moderní prostory vědecko-výzkumné instituce v neformálním doprovodu svých vrstevníků.

Účast na programech je zdarma, ale je limitována!

Své dotazy a zájem o účast prosím piště na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Eva Gardianová)

Nerozhodujte se příliš dlouho, kurzy se velmi rychle plní!

 

 

 Od DNA k chromosomům – Molekulární praktika

Program na 5-6 hodin, předpokládaný začátek v 9:00, určeno pro max. 15 žáků

Programem kurzu budou následující úlohy: příprava preparátů mitotických chromosomů z cibule, příprava meiotických preparátů ze saranče a izolace vlastní DNA. Budete si tak moci prohlédnout chromosomy na vlastní oči a porovnat, jak vypadají během různých fází dělení jádra buňky. K tomu si povíme něco o tom, jak dělení buňky probíhá a v čem se liší mitóza a meióza. Příprava meiotických preparátů bude spojena i s pitvou sarančí, takže se podíváme, jak taková saranče vypadá uvnitř (kdo nebude chtít, nemusí, materiálu bude i tak dost). Na závěr si vyizolujete vlastní DNA, kterou si pak v mikrozkumavce odnesete domů.

DATUM: 8.2.

 

Studenti žákům v biofyzikální laboratoři - využití fluorescence v biologii rostlin

Program na cca 6 hodin, určeno pro max. 6 studentů SŠ

Světlo nám poskytuje kromě energie i obrovské množství informací o světě kolem nás. V biologickém a biochemickém výzkumu využíváme schopnost látek pohlcovat světlo a část jeho energie znovu vyzářit, jako velmi účinnou sondu do dění na molekulární úrovni.

V úvodní přednášce se seznámíme s fluorescencí. Dozvíte se, o co jde, jak vzniká, kde ji můžeme vidět, jak ji měříme v laboratoři a k čemu je dobrá v moderní biologii, biochemii a biofyzice.

V laboratoři budeme zjišťovat, jakou fluorescenci lze pozorovat u rostlin a které barvivo je za to zodpovědné. Nejprve barviva připravíme a vyčistíme (to je tak trochu biochemie), potom je identifikujeme s pomocí spektroskopických metod a nakonec zjistíme, zda a jak barviva v rostlinách fluoreskují.

DATUM: 7.2.

 

STUDENTI ŽÁKŮM V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI
Program na cca 6 hodin, určeno pro max. 12 žáků, začátky v 8:30

Žáci si v naši laboratoři mohou prakticky vyzkoušet různé metody molekulární biologie, biochemie a strukturní biologie v rámci 3 cvičení:

  1. Analýza nukleových kyselin: Polymerázová řetězová reakce (PCR), elektroforéza DNA v agarozovém gelu a izolace DNA z agarozového gelu

DATUM: 7.2.

 

  1. Analýza proteinů: Separace proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy

DATUM: 21.2.

 

  1. Metody strukturní analýzy proteinů: Příprava krystalizačních pufrů, základní krystalizační metody a sestavení fázového diagramu modelového proteinu Lysozymu

DATUM: 21.3.

 

Studenti žákům - Šifrovací hra

Program na cca 5 hodin, max. 16 studentů, začátek v 8:30

Matematika je všude kolem nás - a občas ji potřebujeme k dorozumění. Dokážete najít tajné heslo? Trochu počítání a geometrické představivosti se bude po cestě hodit. Účastníci se dozvědí o základních principech šifrování, které se používají jak v rekreačním, tak profesionálním šifrování.

Poté si vyzkouší na vlastní pěst a vlastní mozkové závity prolomit šifry v šifrovací hře, kde si představené principy budou moci vyzkoušet i za pomoci středoškolské matematiky.

DATUM: 17.2.

 

Co o vás prozradí váš hlas?

Program na cca 8 hodin, max 10 studentů, začátek v 8:30

Jednodenní kurz s přednáškou o lidském hlasu (nejen) a o tom, jaké informace v sobě hlas může ukrývat.

Studenti si vyzkouší všechny kroky bioakustického výzkumu. Seznámí se s nahrávací technikou a vydají se do terénu kampusu JU, kde budou lovit a nahrávat hlasy lidí ochotných zúčastnit se výzkumu. Rovněž zaznamenají další informace o těchto lidech, které budou pro výzkum důležité. Tyto nahrávky potom budou analyzovat prostřednictvím speciálního programu a změří charakteristiky hlasu. Ověříme, jestli hlas nese informaci o pohlaví, velikosti a stáří řečníka. Nakonec si ukážeme, jaké další informace může hlas lidí a zvířat nést a jak výzkum hlasů zvířat pomáhá pochopit zákonitosti v chování zvířat.

DATUM: 16.3.2023

 

Jak zjistit, že buňka něco dělá? - Měření (biochemické) aktivity buněk

Program na cca 8 hodin, Počet studentů – max. 8 studentů

Zájemci budou moci vyzkoušet dvě metody, kterými si ověří aktivitu buněk. Jako první si budou moci vyzkoušet měření metabolické aktivity, které funguje na jednoduchém principu - čím víc buněk, nebo čím aktivnějších buněk je ve vzorku, tím aktivnější jsou jejich enzymy podílející se na metabolizmu. Tyto enzymy pak změní detekovanou molekulu tak, abychom to mohli změřit - měřením aborbance, nebo fluorescence. Druhou metodou se podíváme na specifickou aktivitu buňky a to pomocí tzv. bioortogonální a Click chemie (za kterou byla v roce 2022 udělena Nobelova cena) - buňkám se poskytne varianta přirozené molekuly, která se inkorporuje například do proteinů, přičemž lze specificky změřit, množství této modifikované molekuly - a tak lze například i odlišit nově vytvořené a staré proteiny, které se současně nacházejí v té samé buňce.

DATUM: 28.3.

               29.3.

 

 

 

 Studenti žákům, žáci sobě ve fyzikální laboratoři

Program na cca 6 hodin, předpokládaný začátek v 8:30., určeno pro ideálně 10 žáků

V úvodní přednášce se seznámíme s laserem, ultrarychlou spektroskopií a k čemu ji používáme v naší laboratoři: Výchozí proces fotosyntézy, sběr fotonů, probíhá v proteinových komplexech zvaných světlosběrné antény, a to neuvěřitelně rychle – jednotlivé kroky tohoto procesu se uskutečňují na časových škálách od femtosekund (10e-15 s) po pikosekundy (10e-12 s). Tyto děje studujeme v naší laboratoři prostřednictvím fyzikálních metod. Ultrakrátké laserové pulzy trvající přibližně 100 fs umožňují sledovat dynamiku těchto procesů.

Následovat bude prohlídka laboratoře časově rozlišené spektroskopie navazující na úvodní přednášku.

Poté si studenti vyzkouší základy práce v optické laboratoři jako je směrování paprsku pomocí zrcátek, použití různých optických členů - čočka, polarizátor, ...).

Nakonec si představíme pokusy s laserovým ukazovátkem, které si studenti mohou vyzkoušet doma nebo ve škole - laserový mikroskop, 'ohnutí' paprsku, kreslení laserem.

DATUM: 28.2.

 

 

PŘF

  • Přečteno: 1245

Den otevřených laboratoří PřF JU

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity pořádá dne 

17.3.2023 v 10:30 Den otevřených laboratoří.

Studenti zejména posledních ročníků středních škol si mohou přijít prohlédnout laboratoře a dozvědět se více o studijních programech zaměřených především na:

informatiku,

- fyziku,

- matematiku,

- chemii,

- biologii

- učitelství pro SŠ.

Součástí je také krátká prezentace s podrobnostmi o nabízených programech a možnost rozhovoru s vyučujícími a současnými studenty, s cílem pomoci s volbou možného budoucího studia.

 

  • Přečteno: 441

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0