Prokýšek Miloš, Katedra informatiky
01/08/2021 – 31/12/2022
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

 

Česko-bavorská síť pro Otevřená data (č. 340)
Název CZ: Česko-bavorská síť pro Otevřená data
Název DE: Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk
Řešitel: Prokýšek, M., Katedra informatiky
Realizace: 01/08/2021 – 31/12/2022
Vedoucí partner: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technische Hochschule Deggendorf,, ILE Nationalparkgemeinden e.V., Europaregion Donau-Moldau e.V. (EDM)
Rozpočet: 351.222,86 EUR (projekt), 100.665,00 EUR (Přf)
Poskytovatel: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, energie a technologie
Program: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 20
 

www

Abstrakt

Obsahem projektu je vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce a propojování vlastníků otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb v regionu jižní Čechy - Bavorsko. Projekt je navržen s ohledem na podporu digitálního propojení česko-bavorského regionu. Hlavní cílovou skupinu tvoří především státní správa, samosprávy a veřejné organizace, které jsou v otevírání dat nejaktivnější. Cílíme na subjekty v blízkosti fyzické hranice, sekundárně pak na zkušené subjekty v regionu, jako nositele dobré praxe. Samotné otevírání dat by pak nemělo smysl bez poskytovatelů služeb (MSP z oblasti IT), kteří mají potřebné znalosti pro tvorbu služeb a aplikací, založených na otevřených datech. První fází projektu bude mapování cílových skupin prostřednictvím dotazníkového šetření a jejich oslovení s nabídkou zapojení do sítě. Následně proběhnou společná setkání vlastníků dat, zaměřená na výměnu zkušeností, navázání aktivní spolupráce a podporu spolupráce s odborníky. Ve druhé fázi projektu dojde ke sloučení obou pracovních skupin (vlastníci dat a poskytovatelé služeb). Jako nástroje pro podporu spolupráce v sítí budou využity hackathony. Jejich cílem bude rozvoj aktivní spolupráce cílových skupin, vzájemné pochopení potřeb a možností spolupráce na konkrétních aplikačních výstupech (prototypy aplikací). Informace získané v průběhu budování sítě budou zpracovány do situační analýzy, včetně návrhů na opatření podporujících rozvoj datově orientovaných digitálních služeb. Informace o členech sítě a jejich aktivitách budou publikovány v podobě otevřené datové sady a vizualizovány prostřednictvím mapové aplikace vznik nových česko-bavorských partnerství a poskytnuty impulsy pro rozvoj zcela nových služeb.

Cíle

  • proaktivní podpora přeshraniční spolupráce mezi obcemi otevírajícími data, poskytovateli služeb a jejich uživateli (občany) v regionu jižní Čechy – Bavorsko, snaha zmapovat rozsah publikovaných dat a spektrum služeb (aplikací), které je využívají a propojit klíčové partnery v této oblasti do jedné sítě,
  • edukace, přenos know-how do přeshraničního regionu formou příkladů dobré praxe a zavádění společných standardů a postupů vedoucí k harmonizaci dat a podpoře vývoje nových přeshraničních digitálních služeb pro jejich zhodnocení,
  • zmapování cílových skupin a jejich potřeb, jež budou zpracovány do výsledné situační analýzy, která je jedním z hlavních výstupů projektu,
  • publikování informací formou otevřené datové sady, která bude obsahovat data z obou zemí a stane se příkladem harmonizovaného datového zdroje, využitelného napříč česko - bavorským regionem,
  • vytvoření prototypů konkrétních služeb (aplikací) které vzniknou v rámci plánovaných technologických workshopů (hackathlonů) a které budou využívat otevřená data regionu.

Výstupy

  • česko-bavorská síť otevřených dat, jejíž základem jsou partneři projektu, kteří celou síť řídí a organizují její realizaci, a následný rozvoj. Vytváří prostředí pro společnou diskusi partnerů zapojených v síti spolu s externími odborníky, která přispívá k lepšímu porozumění přeshraničního prostředí otevřených dat, seznamuje partnery navzájem s datovými katalogy a datovými sadami v obou zemích a snaží se o edukaci, přenos know-how do přeshraničního regionu formou příkladů dobré praxe, zavádění společných standardů a postupů a podpory vývoje nových přeshraničních digitálních služeb.
  • Situační analýza aktuálního stavu otevřených dat v regionu, která zmapuje potřeby zapojených organizací a identifikace úspěšných projektů. Ověří perspektivních oblastí možné spolupráce a případných rizik a návrh opatření podporujících rozvoj datově orientovaných digitálních služeb
  • Mapová aplikace, jejímž prostřednictvím budou zveřejněny informace o členech sítě a jejich aktivitách formou otevřené datové sady a vizualizace výstupů projektu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0