Křivan Vlastimil, Katedra matematiky
01/03/2021 – 28/02/2025
EC, H2020-MSCA-ITN-2020, ID 955708

EvoGamesPlus (ID 955708)
Název CZ: Evoluční hry a populační dynamika: od teorie k aplikacím
Název EN: Evolutionary games and population dynamics: from theory to applications
Řešitel: Křivan Vlastimil, Katedra matematiky
Koordinátor: Staňková Kateřina, University of Maastricht, Nizozemí
Partneři: City University of London, London, UK; Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften EV, Munich, Germany; Okologiai kutatokozpont, Tihany, Hungary; Technische Universiteit Delft, Delft, Netherlands; University College Cork - National University of Ireland, Cork, Ireland; Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland; Medizinische Universitaet Wien, Vienna, Austria; Queen Mary University of London, London, UK; Universita degli Studi di Torino, Torino, Italy; The University of Liverpool, Liverpool, United Kingdom; Szegedi Tudomanyegyetem, Szeged, Hungary; Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, CZ; Instituto per L´Interscambio Scientifico, Torino, Italy
Realizace: 01/03/2021 – 28/02/2025
Rozpočet: 3 980 389,90 EUR (projekt) / 234 871,42 EUR (PřF)
Poskytovatel: Evropská komise
Program: H2020-MSCA-ITN-2020
www

Abstrakt

Evoluční teorie her (ETH) byla vyvinuta jako matematický prostředek pro popis Darwinovy evoluce. Hrála klíčovou roli v objasnění evoluce agresivity (model jestřábi a hrdličky) a evoluci kooperace (vězňovo dilema). Původní modely se zaměřovaly na popis změn procentuálního zastoupení jednotlivých strategií (fenotypů) v populaci a neuvažovaly důležité faktory, jako jsou např. změny ve velikosti populace, interakce mezi dvěma nebo více populacemi, sociální vztahy atd. V průběhu času byla řada těchto faktorů zohledněna v rámci ETH a byla vyvinuta řada nových metodologií. ETH byla také použita v oblastech jako je ekonomie, sociální vědy, politologie a medicína. Jedná se tedy o rychle se rozvíjející oblast jak v oblasti základní metodologie, tak i aplikací. Vzhledem k tomu, že rozvoj a aplikace ETH vyžadují mezioborové znalosti jak v matematice, tak i v biologii, nabízí tento projekt začínajícím výzkumným pracovníkům dobrou příležitost takové znalosti získat. Projektu se účastní 15 evropských institucí a dále 15 spolupracujících institucí z celého světa. Projekt se zaměřuje na 4 výzkumná témata, která jednak rozvíjejí metodické přístupy ETH (např. modelování strukturovaných populací, diferenciální rovnice) a dále se zaměřují na aplikace (modelování rakoviny, modelování dynamiky interagujících populací a epidemiologií).

Cíle

Cílem projektu EvoGamesPlus je vyškolit 15 mladých výzkumných pracovníků, kteří se seznámí se současným stavem poznání v oblasti ETH a budou schopni získané znalosti aplikovat na řešení problémů v reálném světě. EvoGamesPlus se zaměřuje na následující oblasti:

  • Vývoj modelů ETH popisujících interakce ve strukturovaných populacích.
  • Dynamické aspekty ETH.
  • Aplikace ETH na modelování rakoviny a návrhy nových přístupů pro léčbu.
  • Vývoj ekologických a epidemiologických modelů.

Výstupy

  • Publikace ve vědeckých časopisech a konferenčních sbornících.
  • Pravidelné prezentace výsledků na mezinárodních vědeckých konferencích ze strany ESR a dalších výzkumných pracovníků působících v rámci tohoto projektu.
  • Prezentace výsledků studentům místních vysokých škol akademických institucí.
  • Konference v rámci ITN budou přístupné všem vědcům a prezentace budou volně dostupné na webových stránkách sítě.
  • Kdykoli je to možné, budou data volně dostupná prostřednictvím veřejného úložiště dat.
  • Každý ESR bude během svého doktorského programu nejméně dvakrát absolvovat krátkodobou stáž na pracovištích v rámci ITN.

PhD pozice

PhD projekt pod vedením prof. Vlastimila Křivana zaměřený na “Models of eco-evolutionary dynamics of population interaction networks” je dostupný do 31. 3. 2021 na Euraxess a v PDF.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0