Tůma Roman, Katedra chemie
01/01/2017 – 31/10/2022
MŠMT OPVVV 02-15-003


Mechanismy (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441)
Název CZ: Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky
Název EN: Mechanisms and dynamics of macromolecular complexes: from single molecules to cells
Řešitel: Tůma Roman, Katedra chemie
Realizace: 01/01/2017 – 31/10/2022
Rozpočet: 207 409 734,00 Kč (projekt): 176 298 273,90 (dotace MŠMT) + 10 370 486,70 Kč (5% spolufinancování JU)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 02_15_003

http://makrokomplex.cz/

Abstrakt

Obsahem projektu je vytvoření mezinárodního vědeckého týmu, v čele s KZVP Dr. Romanem Tůmou, který se zabývá molekulárními mechanismy fungování velkých makromolekulárních komplexů. Projekt je zaměřen na vybudování multidisciplinárního centra, které bude integrovat jednotlivé specializované přístupy pro řešení společných cílů. Tento multidisciplinární přístup umožní překonat omezení jednotlivých metod, jako je například limitované časové a prostorové rozlišení a poskytne úplný popis jejich funkce na molekulární a atomární úrovni.

Cíle

Cílem projektu je objasnit mechanismus skládání a fungování velkých makromolekulárních komplexů jako jsou anténní komplexy fotosyntetických pigmentů, roli RNA v replikaci a skládání virů a v regulaci buněčných pochodů, mechanismus rekombinace v leukocytech a jak může způsobovat některé druhy leukemie, mechanismus přestavby chromatinu a fungování membránových komplexů v bakteriích a prvocích. Projekt zahrnuje propojení biofyzikálních a strukturních metod a jejich aplikaci na studium fotosyntetických pigmentů, roli RNA v replikace virů a regulaci, mechanismus V(D)J rekombinace, přestavba chromatinu a fungování membránových komplexů. Tento projekt využije vybudovanou přístrojovou infrastrukturu a rozšíří mezinárodní propojenost a profil centra a povede k iniciaci nových kolaborativních výzkumných programů s dalšími předními vědeckými skupinami v rámci centra, strategických partnerů (Univerzita Johanna Keplera, Leeds University) a institucí v České republice a zahraničí.

Výstupy

  • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (CO 24): 10
  • Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO25): 14,6
  • Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence (2 4000): 1
  • Počet účastí podpořených výzkumných týmů v realizovaných v programech mezinárodní spolupráce (2 03 12): 2
  • Podíl odborných publikací ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků (2 02 14): 40

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0