Biologie

Specializace: Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N1501

Popis programu

Specializace poskytuje vzdělání zaměřené na biologické, ekologické a environmentální aspekty fungování půdních ekosystémů. Program je garantován katedrou Biologie ekosystémů ve spolupráci s ústavy AV ČR i dalšími pracovišti, včetně zahraničních. Výzkum se zabývá především dopady lidské činnosti a globálních změn klimatu na cykly prvků a dekompozici, tvorbu a stabilizaci půdní organické hmoty ve spojitosti se složením a fungováním půdních mikrobiálních společenstev. Výzkumná činnost probíhá především na Šumavě, ale i v jiných oblastech České republiky, také v Tatrách či vybraných arktických oblastech (Sibiř, Grónsko). Diplomové práce jsou tematicky zaměřeny např. na sledování: vývoje a obnovy fungování narušených lesních ekosystémů, vlivu odvodnění a revitalizace rašelinišť na zásoby a kvalitu organické hmoty či vlivu různých způsobů hospodaření na vlastnosti půd lesních a lučních ekosystémů. Samotná vědecká práce je založena na zpracování vzorků půd a rostlin odebraných v terénu z reálných ekosystémů a podle potřeby doplněna laboratorními pokusy. Využívá metody stanovení množství a forem živin v půdě, uvolňování skleníkových plynů, měření enzymatických a dalších aktivit půdních mikroorganismů, často s použitím značení stabilními izotopy, v kombinaci s molekulárními metodami stanovení složení a fungování půdního mikrobiálního společenstva (extrakce DNA a RNA, qPCR, sekvenace, determinace funkčního složení).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát principy interakcí mezi půdními organismy a prostředím i půdními organismy mezi sebou, jejich význam pro udržení ekosystémů a praktické aspekty působení člověka na ekosystémy,
 • posuzovat význam půdy pro koloběhy živin a vodní režim krajiny, zdravotní stav ekosystému podle stavu a procesů probíhajících v půdě,
 • prakticky znát dovednosti z oblasti ekologie, mikrobiologie, ale i molekulární biologie,
 • komplexní i praktické znalosti ve zvoleném specializovaném oboru, umožňující jeho bezprostřední uplatnění.
Uplatníte se například jako:
 • odborník na interakce mezi půdními organismy,
 • metodik posuzování významu půdy pro koloběhy živin a vodní režim krajiny a zdravotní stavy ekosystému,
 • odborník na ekologii, mikrobiologii a molekulární biologie.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0