Biologie

Specializace: Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N1501

Popis programu

Náplň specializace je postavena na obecně platných biologických principech a znalostech managementu přírodních zdrojů potřebných k pochopení priorit v druhové ochraně, ochraně chráněných území a kulturní krajiny. Cílem je získání znalostí v plánování a řízení složitých ekologických vztahů v životním prostředí potřebných k zachování biologické diverzity a udržitelnosti krajiny. Důraz přitom klade na nové vědecké poznatky a z nich vyplývající mnohdy i netradiční přístupy k našemu přírodnímu bohatství, jeho ochraně a obnově. Nedílnou součástí výuky je řada terénních exkurzí a cvičení, vhodně doplňujících látku probíranou během přednášek.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát principy interakcí mezi půdními organismy a prostředím i půdními organismy mezi sebou, jejich význam pro udržení ekosystémů a praktické aspekty působení člověka na ekosystémy,
 • posuzovat význam půdy pro koloběhy živin a vodní režim krajiny, zdravotní stav ekosystému podle stavu a procesů probíhajících v půdě,
 • prakticky znát dovednosti z oblasti ekologie, mikrobiologie, ale i molekulární biologie,
 • komplexní i praktické znalosti ve zvoleném specializovaném oboru, umožňující jeho bezprostřední uplatnění.
Uplatníte se například jako:
 • odborník na změny krajiny a přírody,
 • metodik sběru dat, biologického monitoringu a hodnocení,
 • manažer přírodních a chráněných stanovišť,
 • ochránce přírody dle platné legislativy.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0