Plány studia doktorských programů


Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu BIOFYZIKA (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu BIOCHEMIE (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ (docx, prf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu BOTANIKA (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu ENTOMOLOGIE (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu FYZIOLOGIE A VÝVOJOVÉ BIOLOGIE (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu HYDROBIOLOGIE (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu INFEKČNÍ BIOLOGIE (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu PARAZITOLOGIE (docx, pdf)

Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu ZOOLOGIE (docx, pdf)